Varume kukurumidza kutunda kunoita kuti mukadzi afunge kuda kuita chihure!

0
6173

Zvinonetsa kutsanangurira murume kuti kukurumidza kutunda mukadzi iye asati zvinoita sei kumukadzi wake. Kukurumidza kutunda pamukadzi zuva nezuva chinhu chinoshungurudza munhu kusvika pakufunga kuti akakanganisa pakusarudza. Iyi iri muTop three panyaya dzinofungisa mukadzi wemumba kumboda kuhura. Varume svinurai nokuti akahura, ukamubata, ukamuramba, wechipiri waucharoora achakuhurira futi nenyaya imwe cheteyo, wobva wapedza mari uchienda kun’anga dzinokuudza kuti une munyama unoda mari kubvisa, izvo bodo uri kungotadza kugutsa vakadzi.

Chinozonetsa ipapo ndechokuti mukadzi anotanga achitaura kuti akasirirwa. Ozosvika pakuona kuti kutaura kwake hakuna zvakuri kushanda nokuti murume haasi kuterera obva angonyarara, murume uya asina nzeve ongoramba achidaro. Zviri nani kumukadzi kusatomborara nemurume pane kuti uku zemo rakwira wava nemachakwi zasi uri kutoda kuti murume dai achipinda, iye opinda obva angoita seoda kukoira obva ati apedza.  Mukadzi otosiiwa ati vavava pasisina chake.  Vakadzi vakawanda tinombosvika pakadai. Unotonzwa rume riya ranga richisiririka zemo 2 minutes ago rava kutoridza magwiriri kutaridza kuti haatombokendingi zvake.

Ipapo ndipo paunozvibatsira nemaoko nokuti zemo risina kupedzwa rinoita nguva kubva roga. Unotomboshaya hope naro, ipapo uchingonzwa magwiriri emurume ange achifanira kupedza zemo unombofunganya misodzi yomboerera yoga zvayo neshungu, wozvibvunza kuti chandakanganisa chiiko apa. Womboda kuziva kuti pane musi wakabonyatsokwirwawo here ukanzwa pane moyo.  Pfuungwa dzinotanga kusvika pakufungira murume zvakaipa, kuti haachandidi, ari kundishandisa, ari kuita utsinye, chii chii. Iye murume wacho ipapo ava kutorota zvake iwe wakangosvinura. Paunozvibatsira haatombonzwi kuti kurikuitikei nokuti iye aguta saka hope dzabata. Asi paanomuka anoda rukudzo. Zvinoita here.

Murume anokwanisa kunzwisisa zvandataura izvi murume anotanga kunzwisisa kuti nyaya yokukasirira mukadzi yakaipei. Kana uchiziva kuti uri kukasirira mukadzi wako, bheta kurega kurara naye hako. Asizve ukarega kurara naye iye achatangazve kufunganya nazvo. Zvinoreva kuti iyi inyaya yokuti iwe murume kana wava nechiito chokukasira, tanga kuudza mukadzi kuti wava nechiito chakaipa zvokuti unoda rubatsiro  mese mochitanga kugadzirisa nyaya. Inyaya inogadzirika saka gadzirai.

Tese takabva neko, muchangoroorana paya muchiti kungosvinura motoda kusvirana, murume anombononoka nokuti muri kuwanza zvinhu, kunozoti mava saimba nomukadzi moda zvinhu kamwe pazuva ndipo dambudziko rinotanga. Udza mukadzi/murume kuti munofanira kuwedzera kusvirana kuti nguva imboreba murume ajaira kudziya kwemukati memukadzi.

Varume dai mazama kunzwisisa nyaya iyi mukaona kuti yakaipei. Akuruma nzeve ndiye hama yako chaiyo. Taona vakawanda vachifa mudzimba nenyaya dzokuhurirana. Nyaya yokukasirira mukadzi ndiyo huru pane dzese dzinokonzera vakadzi vemumba kuda kuhura. Zviri nani kuramba kurara naye pane kumunyemudza zvinhu zvake. Kana wada kurara nemukadzi wako chimbozamawo kupedza nguva urimukati make.

continue reading on next page…

Loading...