Thelma akatanga kunakirwa bamukuru vachiriyamwa beche kusvikira ave kudedera muviri wake

0
3572

Thelma akatanga kunakirwa bamukuru vachiriyamwa beche kusvikira ave kudedera muviri wake. Babamukuru havana kana kupa Thelma nguva yekudaira vachibva vatanga kumubata muviri wake wese. Thelma akatanga kunzwa muviri wake kunakirwa and romance yakaramba ichiitwa zvekuti babamukuru vakatanga kuyamwa mazamu aThelma vachiita sekacheche chaiko.

Pavaiyamwa kudaro, maoko avo ainyatsopuruzira magaro zvekuti mwanasikana
uyu akatangawo kubata kumusana kwababamukuru. Babamukuru vakaudza Thelma
kuti asimudzire rimwe gumbo achitsika pamubhedha. Gumbo rakaiswa pamubhedha, beche richibva raita kakuvhurikira. Murume mukuru akapfugama ndokusimudzira night dress achibva aona kuti mainini vainge wasina kupfeka pant mukati. Babamukuru wakatanga kuyamwa beche. Beche vakariyamwa kusvika Thelma ave kudedera muviri wake. Apa aive aita zvekubhenderera akabata musoro wababamukuru. Akanzwa rurimi rwuchipinzwa mukati mebeche rake. Thelma akadaidzira neizwi raive riine kushoshomara mukati ” Mai Maria zvinhu izvi zvinonaka”””, akada kuita chipiyaniso ruoko rwuchibva rwangoshaya simba, ndokuerekana rwabata zvakare musoro wababamukuru.

Babamukuru semunhu aiziva zvaaiita havana kupa Thelma mukana, vachibva varamba vakapfekera rurimi mukati. Pavakaona kuti Thelma beche rake raive rave kuita masparms ,vakabva waziva kuti rainge ravekuda iyo tsinga yavo. Vakasimuka ndokunyatsopinza mboro yavo mukati mebeche raThelma vachiita zvekukwidzisira. Thelma akabva ati , ” amai Maria inzwai mboro iyi yakazadzwa negirasiya kunaka kwayo”. Izvi zvakapa babamukuru manyemwe vachibva vatanga kukoira, apa maoko avo achiita zvekukanya mazamu. Vakasiya mboro yavo ichiita zvekusambira irimo mubeche vachibva vatanga kukisa Thelma muhuro make zvekuti mwanasikana uyu akatanga kunzwa sekunge ropa rake razadzwa shuga mariri. Gumbo riye rainge rakaiswa pamubhedha rakabva radzikiswa pasi.Babamukuru vakatanga kunzwa kunakirwa zvakanyanyisa ndokutanga kutaura vachiti,” sister veRoma kunaka, sister veRoma kutapira.

continue reading on next page…

Loading...