Tete vangu vanorara neni mubedroom mavo nabamukuru vanosvirana ndichinzwa!

0
8918

Tete vangu vanorara neni mubedroom mavo nabamukuru vanosvirana ndichinzwa! Ndiri musikana atokura, vabereki vangu vainge vasingakwanisi kundiendesa kuchikoro nemhaka yekushaiwa mari, nekuti ndaigona, vatete vakati ndizogara navo. Ndakatanga kugara natete ndine 17 yrs.

Bamukuru vainge vachishungurudza vatete nemhaka yekusauya kumba kana mwedzi miviri kana mitatu vari kuma girlfriends. Saka vatete vakandipa kuna bamukuru, ini semunhu anga achangobva kumusha ndakatengerwa phone, ne ma dress akanakawo. Ndakawona bamukuru vanga vasingachafambi fambi, vakutaimira, ndakudza tete, vatete vaitoita zvekurara neni mubedroom mavo nabamukuru. Zvakazoitika ndezvekuti ndakazosangana nabamukuru vatete vachiziva apa vatete vakataura kuti usaudza munhu ini ndichaudza vabereki vako zvikuitika. Apa takazodanana manje nabamukuru zvakarwadza vatete nokuti ndivo vakabvisa humhandara. Apa ndakura ndakatopedza degree, vatete havachada kutaura neni hanzi wakatora murume wangu.

Ndinonyengwa nevamwe vakomana asi dambudziko bamukuru vava neruchengera. Apa bamukuru havachabari ndakasangana navo vane makore 50 something ini ndine 17. Vabereki vangu vakabatikana vachinzwa nyaya iy yangova makuhwa. Nekuti vanotambura vatete vakavaudza kuti hatizokwanisi kukuchengetai kana mukataurisa. Ndinodawo kuvakawo musha wangu, ndichengetewo vabereki vangu. Ndinotonyengwawo asi dambudziko ndibamukuru vanondirova asi havadi kundiroora kumba kwedu. Ini handidi kuroorwa navo ndinoda mukomana wezera rangu. Ndoitawo sei, ndibatsireiwo apa ndine mukomana andinoda asi ndinototya kumuudza nyaya iyi. Apa handizivi kuti ndikamuudza kuti ndakambogara nabamukuru acharamba achindida here, apa bamukuru vanombotora phone yangu. Ndatambura nduva irikufamba makore ari kuwanda. Ndoitawo sei ndichidawo wezera rangu.

Loading...