Nyaya yekusvira mumwe wako ari muhope

0
3081

Nyaya yekusvira mumwe wako ari muhope. Pane varume vanoti kana vakaita zemo pakati pehusiku mukadzi akarara hope, haamumutsi asi anongomushadabura kuti awane mukana wekupinza mboro yake. Adaro anobva angozvibatsira kusvika pakupedza, mukadzi akarara hope chaidzo. Pamwe mukadzi anopepuka murume ari pakati vongozopedza vakadaro.

Poitazve mukadzi anoti akapepuka akawana murume akamira mboro ogadziridza murume kusvika zvaita kuti apinze mboro obva atobatsira murume wake kusvika vapedza. Ipapo murume anokwanisawo kupepuka kana kungopedza akarara.

Vanhu tinoita zemo nguva dzakasiyana siyana zvichibva nokuti chii chiri kuitika mupfungwa. Zemo rinotanga mupfungwa. Pfungwa hadzirari kana iwe uri kuhope saka unongoramba uchifunga zvakawanda uye zvimwe zvinoitisa zemo. Zvinoita kuti mukadzi kana murume aite zemo akarara hope agopinza or kupinzwa mboro agotadza kupepuka asi achitonakirwa sezvaanongoita asina hope.

Varume vanonzi vanomira mboro dzavo kasere kana kupfuura kusiku akarara. Vakawanda vanotomira mboro vakarara kupfuura zvaanoita masikati akasvinura. Zvinonzi izvo kana murume achiri wechidiki, toti pasi pemakore 35, anokwanisa kuti pamwe akamira mboro husiku akarara anobva atokoira machira kusvika pakubudisa hurume, ipapo akarara hope chaidzo dzokuti hapana chaanomboziva kuti chaitika kusvika amuka mangwana.

Vakadzivo tinokwanisa kutorota uchipinzwa mboro uchitonakirwa nazvo kusvika pakutunda asi wakarara hope chaidzo poitazve imwe nguva younongoita zemo wakarara kuzasi kwese kutonyorova kutovhinza chaiko asi iwe wakatofa hako nehope. Pamwe unongozomuka wakanyorova asi usina rangariro yokuti wakamboita zemo. Pamwe unopepuka uri pakati pokunakirwa wobva waziva kuti wange uchirota. Pamwe kurota kwacho unotonyatsoona murume achikuvhura makumbo opinza mboro uchitonzwa ichipinda wotobatirira muchiisana.

Loading...