Ndakavharwa maziso nekadhuku ndikasvirwa pamwe chete nemuzukuru wangu!

0
4021

Ndakavharwa maziso nekadhuku ndikasvirwa pamwe chete nemuzukuru wangu! Ndiri mukadzi ane 33 years ndakarorwa asi ndava ne 10 years ndisina mwana. Murume wangu akandibvisa chirikumeso dai zvangu ndisina kumbobvuma kusvirwa nestaera iyoyo ndisiri kuchema nhasi, blind seks yakandiparira, taisvirana zvainaka nemurume wangu kusvika avakundisvira blind seks yekuti aitora dhuku rangu ondisunga kumeso akandivhara maziso tobatana ondisvira achirova rova beche rangu nerurimi akarizora chocolate zvekuti ma feelings ayindi driver crazy kusvika ndochemerera nezwi repamusoro, ko ndaiziveyi zvangu kuti staera iyi ichandiparira.

Handaiziva kuti murume wangu aipengesana nemusikana wangu webasa achimusvirawo kana ndisipo, musikana webasa handina kumufungira zvakawanda nekuti aiva muzukuru wedu watainge tatora kumusha kuti atishandire, chakazoitika ndechekuti murume wangu akatora video camera ndokuisa mubedroom mangu ini ndisingazvizive ndokuchizondivhara maziso nedhuku rangu semazuva ese ndokubva atanga kundisvira blind seks ,tiri pakati pekusvirana akamira kundisvira kanguva kadiki achiyita weti, ko ndaiziveyi zvangu, izvo panguva iyi ainge atopinza musikana webasa mubedroom mangu, panguva iyi ini nemurume wangu taisvirana ini ndiri pasi murume ari pamusoro saka murume wangu paakaburuka kubva pamusoro pangu achinoita weti akabva ataura kuti nhasi anoda kudya beche rangu.

Achitambisa magaro angu ini ndichibva ndamuti ayite nekuti ndaitozvidawo rough, ko
ndaiziveyi zvangu, musikana webasa waayinge apinza mumba mangu ndiye akabva ayenda pamusoro pangu ndokuchitanga kusvirwana nemurume wangu anyerere zvake aripamusoro pangu achitambisa tambisa nemagaro angu achinanzva nanzva beche rangu nerurimi rwake ini ndichitonakirwa ndichitoti murume wangu ayindidaro izvo ari musikana wangu webasa wandakatora kumusha aidya beche rangu achitambisa magaro angu achitosvirwa zvake nyoro akafongorera murume wangu, takaita mwedzi wese ndichisvirwa blind seks nekudyiwa beche rangu nekutambiswa magaro angu nemusikana webasa.

continue reading on next page…

Loading...