Ndakasvirwa naKenny aitondigumha nemboro yake ndobva ndanzwa beche richipfura pfura!

0
4067

Ndakasvirwa naKenny aitondigumha nemboro yake ndobva ndanzwa beche richipfura pfura! Ndakambomira zvangu pabalcon ndakatarisa kumabvazuva ndichiona ruvara rwedenga rwairatidza kuti zuva raiva ravapedyo kubuda. Kamhepo kemangwanani kaifefetera kachindipuruzira matama nenzeve dzangu. Pfungwa dzangu dzakambomhara pana Jeff asi ndakakurumidza kudzibvisa ipapo. Jeff ndainge ndadanana naye kwegore nemwedzi miviri. Apa ndainge ndava nemwedzi mitatu ndisina kuita communication naye kubva zvandaive ndabata msg dzake nemumwe musikana waaidanana naye izvo zvakabva zvangokonzera kuti ndisiyane naye.

Handina kuda kunyanya kubatikana sezvo ndiri munhu anozviraramira in terms of taking care of myself. Ndineka 2 bedroomed flat kuAvondale, ka VW Polo kangu nebasa ranguwo ririnani kuZb life assurance. At 28 after achieving all that apa ndiri single mother of a 12 year old boy , ndaitongoti zvakaringana. Nyaya dzerudo ndidzo dzandaiona dzichindinzvenga, apa ndirimunhu uya anoda kugara irimo.

On this particular Saturday morning, i was feeling kind of lonely, my son Taku akangobva kuboarding ndokuita 3 days pamba achibva atorwa nesister yangu for holidays. I checked my whatsapp msgs, Cleo had sent a msg reminding me kuti tisimuke kuma12 kuenda kuparty yaMemo birthday. Those were my friends who kept my social life going. I decided to call Kenny for a retouch nekuti log rangu rainge rava negrowth. Kenny akadaira ipapo akati iribho ndirikuuya kuma 9ish. Ndakapinda mubath to soak myself in all the bath essences that i spoiled myself with. Auntie vekucleaner vakazogogodza kuma 8 vachiti vainge vapedza cleaning yezuva iroro, thorough vaizoita on Wednesday. Ndakavati vaende zvavo sezvo Taku ainyanyoda attention yavo ainge asipo.

Ndavakupedza kunwa my glass of warm lemon water ndakanzwa knock ndikaziva kuti ndiKenny mukomana anondiita log ainge asvika. Kenny mukomana kkk or regai ndingoti murume murefu but kwete stereki arimutema mutete. Ane log rake rakareba zvekudarika mapendekete ake. Ndainge ndaudzwa nezvake pandakabvunza paneimwe saloon kuMufakose. Ndikangomufonera aiuya kuzondirukira kumba. Ndakaenda kunomuvhurira door , and at first glance ndakambofunga kuti haasiriye. Kkk all along paaiuya ndaisamutarisisa but on this day ,i noticed him. He was looking on point. Ainge akachena putting on a nice yellow t-shirt, side pockets cargo pants and nice air jordan takkies. Log rainge rakasungwa rese kugotsi. Akapinda achibva avakufamba achidarika nemulounge kuenda kubalcony uko kwaaigarondirukira.

He is a man of few words zvekuti musoro unopera mangotaura zvishoma but ndaifarira kuti ataure nekuti aindiudza nyaya dzimwe dzandaitoshaya kuti anodzinzwa kupi especially zvinenechekuita neinternational trade. Kuma 11 ainge avakuita tumafinal touchies mumusoro mangu. Ndakashaya kuti ipfungwa dzangu here or ndizvo zvaiitika because I felt kuti today he was standing too close to my body zvekutondigumha. Ndaive ndakatarisa pasi so i was wondering kuti aindigumha nei… ndakamboti zvimwe ibelt rake rakarembera here? But ndakatozonzwa kuti this was a deliberate move, Kenny aitondigumha nemboro yake. Pese paiita movement ondigumha ndaibva ndanzwa kakuita kunge kuzarirwa nhayi. Uku beche rainge ronditengesawo too bad…kutanga kupfura pfura. Ndaitonzwa kuti mboro yakatomira apa Kenny ainge avakuti achida kunonga kalock 1 otanga aita seari kundipuruzira muhuro.

Continue reading on next page…

Loading...