Ndakaona Mukadzi weShamwari ane Boyfriend paHotera Vakandipa $100 vharamuromo – Ndoita Sei Nhai!

0
5766

Ndiri murume anoshanda pane imwe Hotel muguta re Harare .Nhasi zvandaona zvakaoma chokwadi mudzimai we Best Friend yangu auya pa Hotel pandinoshanda ane Boyfriend .

Saka pavasvika ndafunga kuti handisikuona zvakanaka . Ndipo pandati regai nditsvake chokwadi . Pavadeedzera Room service ndabva ndati regai ndiende inini kuRoom kwacho .
Kusvika ikoko kudai kuwana varikutsvodana zvavo imomo ini kwave kusiya Breakfast ravo ipapo kwave kubhunza kuti kana mukada zvimwe munodeedzera Room Service .

Zvisinei ndadeedzwa kuRoom service kuya mudzimai weshamwari yangu abva andipa $100
akati iye ndozouya kumba asi ini naiye hatina kuonana. Ndoita sei pakadi uye ndikaenda kumba kwacho uku arikuda kuita sei neni? Ndoudza shamwari yangu here, uku nyaya ikabuda basa rangu rinopera ndoita sei ndochengetedza basa here ndichipiwa zvangu
vharamuromo, nekuti Boyfriend yacho ine mari yati kana ndikagona kutamba ndichadya mari. Uriwe unoita sei?

Loading...