Ndakanzwa zvakunzi “isa yese kani” apa ini ndakanamatirana nehanzvadzi yangu

0
5187

Ndakanzwa zvakunzi “isa yese kani” apa ini ndakanamatirana nehanzvadzi yangu. Ndakanga ndichangobva kuZim ndokusvikira muma curtain emu Hillbrow. Ndichangoti shandei mwedzi ndakabva ndashanyirwa nehanzvadzi yangu yaiva diki kwandiri achida kuzotsvagawo basa. Sezvo anga achangosvika ndakati tongosheya ka one room kangu kandaigara zve one day chete achizofumoenda kune imwe shamwari yake yakanga yamudaidza zuva rinotevera. Ka room kangu kaingokwana ka single bed chete neka 2 plate stove zvekuti kugeza waitoisa dish pamubhedha. Madziro akanga ari macurtain. Lucky enough munext maigarawo mumwe musikana aipindawo nedzake saka ndaifila safe zvishoma kuti munhu angavhura curtain akandipindira husiku.

Takati tapedza kudya takutaura dzekumusha ndokubva takurumidza kupinda mumachira sezvo kwaitonhora. Hanzvadzi yangu yakanzwisisawo kuti machira aiva two chete saka pakanga pasina zvekuita asi kutofuga tese kuti tidziirwe, plus zvaiva zve one day chete.Takati tichangoti rarei hope dzisati dzabata musikana wemu next akabva apinda nemumwe murume sezvo ndainzwa mavoice. Vakamboti tandarei zvishoma vachitaura ndikazonzwa mubhedha woshikishika kuratidza kuti vakanga vosvirana zvemhando yepamusoro. Pasina chinguva ndakatanga kunzwa musikana uya oshinyira ndikaziwa kuti zvandaityira zvakanga zvoitika. Haa ndakanzwa murume uya oyizvambura zvinhu curtain rozunzika musikana uya achichemerera. Kunyangwe ayifema chete taingomunzwa nekuti mumacurtain hamuna secret. Ndakanzwa “..isa yese kani, yuwi mai ndofa nemboro ini”. Apa ini ndakanamatirana nehanzvadzi yangu inova yaizvinzwawo😳. “…ndikise kani, ndinanzve mazamu”.

continue reading on next page…

Loading...