Ndakanzwa zvakunzi “isa yese kani, yuwi mai ndofa nemboro ini” apa ini ndakanamatirana nehanzvadzi yangu

0
7307

Ndakanzwa zvakunzi “isa yese kani, yuwi mai ndofa nemboro ini” apa ini ndakanamatirana nehanzvadzi yangu. Ndakanga ndichangobva kuZim ndokusvikira muma curtain emu Hillbrow. Ndichangoti shandei mwedzi ndakabva ndashanyirwa nehanzvadzi yangu yaiva diki kwandiri achida kuzotsvagawo basa. Sezvo anga achangosvika ndakati tongosheya ka one room kangu kandaigara zve one day chete achizofumoenda kune imwe shamwari yake yakanga yamudaidza zuva rinotevera. Ka room kangu kaingokwana ka single bed chete neka 2 plate stove zvekuti kugeza waitoisa dish pamubhedha. Madziro akanga ari macurtain. Lucky enough munext maigarawo mumwe musikana aipindawo nedzake saka ndaifila safe zvishoma kuti munhu angavhura curtain akandipindira husiku.

Takati tapedza kudya takutaura dzekumusha ndokubva takurumidza kupinda mumachira sezvo kwaitonhora. Hanzvadzi yangu yakanzwisisawo kuti machira aiva two chete saka pakanga pasina zvekuita asi kutofuga tese kuti tidziirwe, plus zvaiva zve one day chete.Takati tichangoti rarei hope dzisati dzabata musikana wemu next akabva apinda nemumwe murume sezvo ndainzwa mavoice. Vakamboti tandarei zvishoma vachitaura ndikazonzwa mubhedha woshikishika kuratidza kuti vakanga vosvirana zvemhando yepamusoro. Pasina chinguva ndakatanga kunzwa musikana uya oshinyira ndikaziwa kuti zvandaityira zvakanga zvoitika. Haa ndakanzwa murume uya oyizvambura zvinhu curtain rozunzika musikana uya achichemerera. Kunyangwe ayifema chete taingomunzwa nekuti mumacurtain hamuna secret. Ndakanzwa “..isa yese kani, yuwi mai ndofa nemboro ini”. Apa ini ndakanamatirana nehanzvadzi yangu inova yaizvinzwawo😳. “…ndikise kani, ndinanzve mazamu”.

continue reading on next page…

Ndakatanga kunzwa beche rangu richinyorova. Ndakanga ndava ne 3 months ndisati ndambosvirwa kubva zvandagumwa nekamwe katicha ndichiri kuZim. Ndakangoti nechemumoyo nhasi zvangu, mashura eyiko aya?. Ndakatanga kunzwa hanzvadzi yangu iya ichiyedza kugadzirisa mushort mayo sezvo mboro yake yakanga yamira yanga yondibaya. Ukuwo munext beche raingoti “nxapa nxapa” mhata ichirohwa nemurume ayiyita seaneshavi.  “Chitunda kani, maiwii, yuwii, mboro inonaka kanii”  Zemo rakanga randiuraya. Ndakanzwa kuti nekumwana wamai zvaiva zvimwechetezvo. Mboro yakanga yondibaya magaro isisiri mushort apa yaive yanyorovera kumberi. Ndakati chauya chauya ndichidzikira kuti tienzane ndokusimudzira gumbo zvishoma ndikanza nya. Yatopinda kudhara. Ndakanzwa mukomana achiipusha ndikanzwa yazara mubeche. Ndakabva ndatunda kekutanga.

Haa mukomana akabva angokwira pamusoro pangu ndokutanga kuchindidhinda nayo. Neniwo kutobatirira. Mwana wamai vangu? Asi it was too late. Takanga tatorasa pfungwa. Mboro yaingotsvedza hayo nekuti ndakanga ndanzwa zemo nguva refu ndanyorovesa. Pasina chinguva ndakanzwa “tsaa tsaa tsaa tsaa tsaa” haa mwana wamai vangu atonditundira paya mukati masasi eharare ap masperms akanga riri drum chairo. Hameno akanga apedzisirawo rini kusvira. Akabva angoomera pamusoro pangu ndini ndakatozoita wekusandudzira parutivi. Uriwe waizotarisana sei nehanzvadzi yako mangwana? Ko musikana wemunext wawakanga waudza kuti ihanzvadzi yako, aizoti kudii, akanzwa uchichemerera uchikwirwa? Vakomana mumacurtain makaoma.

Loading...