Ndakaibata ndokuinangisa pabeche rangu rainge rakatonunira zvaro kare!

0
3713

Ndakaibata ndokuinangisa pabeche rangu rainge rakatonunira zvaro kare! Kwakange kwatopera mwedzi inokwana 6 kudai mwana wangu azvarwa. Baba vake ndakanga ndavaona katwo chete panguva yese iyi sekuti tainge tisiri kuwirirana pamusana pemwana uyu, ndaigara nevabereki vangu. Chero pandakadzokera kuflat kwangu Kudzie ava ne 4 months, taive tisati tamboonana. Baba vaKudzie vainge vakatoroora kare uye vaine vana vavo 4, saka vainge vasina kufara nenhumbu yaKudzie yandakazoita.

Pamwedzi mishanu yese iyi, ndakange ndave kutofunga zvangu kuti semusikana wechidiki kudai, dai ndazviwanirawo wandingadanane naye pavakomana vese vaigarondipfimba pese pandaifamba. Ndaiti ndikasiya mwana ndomboenda kumaclubs, marestaurants, movies, nedzimwe nzvimbo dzekufara, ndainetswa nevakomana vakawandisa vachindida asi ndichiramba hangu semunhu aida kuzvibata uye ndaive nekacheche.

Asi ndakange ndogaronzwa ropa rangu kupisa nekumhanya mhanya nekuda kukwirwa semunhu akange agarisa. Ndaiti kana ndikarara hope dzainonoka kuuya ndichingofunga makwirirwo andingade kuitwa. Pamwe ndaimbofunga ndichiiswa nerefurefu yakatetepa, pamwe ndombonzwa ndichida rino zipfupi zigobvu. Pamwe ndaimbonzwa ndichida kuitwa nekumashure, pamwe ndombonzwa ndichida kukwira pamusoro inindega ndonyatsozvibatira mboro ndoipinza mubeche rangu pamadiro. Pamwe ndaitombonzwa ndichitoda kuiswa mumhata chaimo.

Pamwe ndaimbofunga zvekuyamwa mboro, pamwe ndombonzwa ndichida kunanzviwa matinji angu. Ndaiti ndikabatiwa nepfungwa idzi beche rese raibva yanyorova, ndozopedzisira ndave kutambisa ndega. Musi wakauya baba Kudzie pfungwa idzi dzaitenge dzavekunyaya. Kudzie chakanga chichangopedza kuyamwa chikakotsira. Kuyamwa kwachaiita minyatso yangu ndakabva ndavhara maziso ndonzwa kunge ndiri kuyamwiwa nemumwe mukomana wandakanga ndayeverwa naye ku dinner kwandainge ndaenda neshamwari dzangu marumwezuro. Handina kana kuzoona kuti chana chatokotsira, kana kuti ndakaisa sei ruvoko muburugwa rangu, idzo pfungwa dzangove dzekukwirwa nemukona uyu. Kana pakagogodza baba Kudzie handina kana kumbozvinzwa, ndokutozovhunduka ndonzwa munhu achiti ‘ko zvamuchabiwa muchikotsira madoor akashama kudai?’

continue reading on next page…

Loading...