Ndakadya beche ndokubva ndati regai ndimudzidzise kuti mboro haina kungosikirwa kuita weti bedzi

0
3256

Ndakadya beche ndokubva ndati regai ndimudzidzise kuti mboro haina kungosikirwa kuita weti bedzi. Ndainge ndanyenga mwanasikana akanaka uye aiyevedza kungotarisa so, vakawanda vaimunyenga vaizongobva vega vaona kuti vatomisa kare.Ini noushingi uye experience mubasa iri ndakabudirira zvisina hurukuro dzaisvika kure.

Akandidaidza kumba kwavo achiti aida kundibvunza imwe nyaya, ini ndakaziva kuti panogona kusvirwa munhu saka ndakatakura macondom angu muhomwe ndichingoridza intercom mwana akamhanya kuvhura gate ndokubva tapinda heduzve isu vakuru.

Handina kuzoda kuita zvekutamba sezvo amai vake vange vasarwa ne 2 hours kuti vasvike kubva kubasa. Ndakamutakura ndokubva ndamhanya naye ndakananga kubedroom kwake, ndakabvarura zvemukati kunge mapepa ndokuchibva ndabhedhenura makumbo wanike heyii zvapanenge pane guchu rehuchi rakazara kuti paa.

Ndakadya beche zvekuti kana iye haana kumbotana kutunda. Ndakati zvino mboro yarwadza nekumira, ndikati regai ndimudzidzise kuti mboro haina kungosikirwa kuita weti bedzi.

Ndakatanga kuisa musoro chete, ndiye dzikise dzikise zvinyoro-nyoro ndokuiti zvomo, kubudisa yose. Ndakanzwa mwana ochema achiti yohwee kani kwira kani, eeesh ndisvire kani ndakutoda kutunda kani, ndisvirewo, akaita kudetemba mutupo waasingazive nekuda mboro.

Iniwo ndikati zvokukuzwa ndinozvidawo sei, ndakaita manyemwe ndokutanga kuisa mboro kumberi mberi zvokuti kana naye akazipirwa achibva akatunda ka4 ini ndisati. Pandakazoti huronyo hwangu hwobuda iye ainge otundawo futi, takasangana pakaaita accident yekunakirana. Ndakabowa kunge mombe yapiswa machende. Nanhasi musikana uyu anondinetsera second round because takamupa zvakakwanirana.

 

Loading...