Ndakabhedhenurirwa matinji namai vemukadzi wangu ndichibva ndavasvira!

0
6174

Ndakabhedhenurirwa matinji namai vemukadzi wangu ndichibva ndavasvira! Ndakafunga kuti sezvo tisirikuwirirana nemukadzi , zvirinani ndimboyenda kumba kwavo ndinoudzawo amai vake nyaya yedu zvimwe vangandipangawo mazano, ndakarova mota ndokuenda ku borrowdale kumba kwavo. Ndichingosvika ndobva ndaitawo mahwekwe navo pagate vachisvikawo nemota yavo BMW .

Hesi Kells mwanangu, ndiwe hako? kwakanaka here kwawasvika makuseni soo? paka mota yako mushe uuye uzondibatsira kutakura grocery tiise mumba.Zvakanakai mhamha, ndakabva ndapaka mota yangu zvakanaka ndokuenda kunotora zvinhu zviya mapaper bags acho tichibatsirana kuendesa mumba, ma parents emukadzi wangu vanozviita varungu chaiwo kuda zvekudaidzana nemazita avo.

Tapedza takagara pasi ndobva vauya ne drink ndokugara zvedu paye.She started to ask, asi nhasi muri off here sei musiri kubasa? plus face yako irikurakidza kuti pane zvinenge zvirikunetsa, chii mwanangu?kasi hamusi kuwirirana na mai Tee kumba uku?kana iriyo nyaya yacho, chete makatoranawo namai Tee varimwana mudiki asi by now mungadai madzidzana, chete. Dzimwe nguvao mai Tee vanoita semwana mudiki, ndakaramba ndakanyarara zvangu nekuti zvaisaita kuti nditaure zvakawanda nekuti mwana wavo, mwanangu mazuva ano hazvisi zvekunyara nekuti unofira mumoyo, ndiudze haisi nyaya yebonde here irikunetsa kumba uku, ndoziya hangu handisi tete asi ndiri amai vake iwe unogona kundiudza hako. Ndirikuzviona neface yako kuti zvinenge zvisina kumira mushe, vakadaro amai vachindibata chidya changu vakanditarisa mumaziso.Hana yangu yakarova kuti ko amai vapindwa neiko, apawo chaiva chokwadi ndonyaya yainetsa painge pava ne about a month tichinetsana pasina kana bonde mumba, zemo ranga rakandikiyawo sei?

Ndakakakama apo amai pavakandibata chidya mboro yangu yakasimuka ndobva yamira zvekumira zviya, and ne trouse randaiva ndakapfeka yaibva yanatsoonekwa, worse pavaida kubvisa ruoko rwavo ruya vakabva varupfuudza nepamusoro wayo chaiwo, eish anga ari mahwani. Kapfungwa kakauya kuti zvaakuda kuitika izvi kana mai Tee vakandibata either vaizvisungirira or taidirwa mafuta anopisa, ko ivo mdhara worse ndaiiswa demo, asi mboro inopa vanhu zvivindi veduwee.Yowee, zvayatomirazve, nhai mwanangu zvairikunzwikwa nemubhurugwa mese umu? mai Tee inga agere zvake asikana, vakadaro vachiipuruzira, ndakanyebera kuda kuvabvisa ruoko asi ndainge ndaakutonakidzwa nazvo.

continue reading on next page….

Loading...