Mun’ina weMukadzi Wangu Arikuda Kutamba Chiramu – Ndoita Sei?

0
5405

I am a man ane makore 26 ekuberekwa uye mudzimai ani 23 tave nemakore matatu taroorana.

Tirikuga nemun’ina wemukadzi wangu anova muramu uyo watirikubetsera kutsvaga basa muno muJoburg. Dambudziko riripo nderekuti nezuro ndakati ndichibva kubasa masikati ndikawana muramu wangu akagara ari mubedroom mangu akabva anditi bamukuru nezuro ndakatadza kurara nekuda kwenoise yaita bed renyu plus nekuchemerera kwaiita mukadzi wenyu munenge hamuiti . Ndakangoseka zvangu ndikati don’t worry muramu uchazvionawo kana waroorwa .

Ave manheru amainini vanditumira sms vachinditi konhasi manyimwa asi, saka ndibetsereiwo kuti ndoitawo sei nemuramu anoita tsika yekuteerera sisi vari pabonde na bamukuru. Asi chinondishamisa ndechekuti haana kuudza sisi vake izvi, ndoita sei ndotamba chiramu naye here kana kuti ndoudza sisi vake… Tumirai macomments enyu tione mazano enyu…

Loading...