Mazvamburirwo andakazoitwa na Manager nemboro kubasa!

0
5420

Mazvamburirwo andakazoitwa na Manager nemboro kubasa! Pandakapinda basa pachingwa ndakafara chaizvo zvekuti chero kumira nemusoro ndaimira. Saka ndini ndai cleaner office yamanager.

Manager vaigara vachindipa mari yelunch neyekuendesa kumba daily ini kana chandaiziva ndaifunga kuti ndozvinoitiwa kumunhu wose aripa basa apa. Mumwe musi ndakati ndichipedza ku cleaner muoffice ndakavhunduka kunzwa manager achindiudza kuti wakabatana wena Tendai ndikati thanks, ndokubva vandipa hug. Aizve ndivo pahuro ndi, ini ndikajamba kutiza nekuti ndanga ndisingazvifariri ini.

Vandibata zvehasha ndokundibvisa pant zvenharo ndobva vati mboro dhaaa mubeche ndakanga ndichipenga nhema kusvikira ndakuto koirawo. Ndakasvirwa zvandisati ndamboitwa neboyfriend yangu, akarova ndakafongora akaita mastyle ose akapera

Ndakabva ndazvambarara pacapert ndokuvhura makumbo, beche ndofunga akariona pachena ndikanzwa mboro ichigumha mukatikati chaipo. Ndakanakirwa vakomana
Loading...