Masviriro Andakaita Marian nekuMashure – Ndakatadza Kuenda Kubasa Ndakoirwa

0
3677

Musi uyu ndainge ndisina kuenda kubasa nekuti, ndanga ndakumbirwa namukoma vari kuNamibia kuti ndiyendesere mwana wavo mari nezvimwe zvekushandisa ku boarding school kwaaidzidza.

Ndakatomuka zvangu kuma 9 semunhu anga asiri kuenda kubasa. Ndapedza kugeza ndakangoti rega ndimhanye pa mashops. Pandakati ndichingobuda paghedhi, dhuma, dhuma na Marian. Marian aigara about 4 or 5 houses kubva pandaigara,saka ndaiwanzomuona makuseni ndichienda kubasa pa ma kombi. Or dzimwe nguva pandainge ndine mota yekubasa ndaimupa lift kupinda mu town. Ndipo chete paiperera nyaya naMarian. Saka musi uyu ndakatomubvunza kuti seyi ainge asina kuenda kubasa, akandiudza kuti akanga ari pa off kwe mazuva matatu, apa aitoenda hake pamashops kunotsvaga airtime.

Takafamba hedu tese, apa ndanga ndisina kana nyaya naye, saka ndakapedzisira ndaakumuudza kuti inini wacho ndanga ndisiri kuenda kubasa coz paive ne some family issue I needed to sort out. Iye akangoti, iri bho but akaramba achibvunzisisa kuti aimbova ma “family issues” akaita sei aitoda kuti munhu arege kuenda kubasa. Ndakazomuudza detail rekuendesera mwana mari ne ma groceries.

Zvinoita mashura, Marian akati kana ndisingaite mind aigona kundiperekedza, because aiti haana kana plan plus kuti aswere kumba aiti haana kuzvijaira. Akanditi dai pasina programme ye mwana aida kundiendesa ku drink. Ndakamubvunza kuti aiziva seyi kuti ndinonwa. Iye akatondiudza zvake kuti aiva ne mafayera angu jawhi nguva chete ndoyaaindishaira zvekuti akatonditi musi uyu ndaitozomutsanangurira mushe mushe kuti ndiri munhu akaita seyi.

Pekutanga ndakafunga kuti aida zvekutamba neni, asi ndakatozoona kuti anga atoita zviya zvinonzi adenha mangwiro otokunya, nekuti akatoti aizondimirira in about 30 minutes. Ndichibudawo paghedhi ndakatoona, eh eh inga mai yacho ine chivindi chiri serious yanga yatomira paghedhi apa yakapfeka jean ranga rakati mbambamba ne zviboda zvese izvi, plus ka blouse kaanga akapfeka waitoona braaa yaanga akapfeka kuzoti iwo mazamu acho, akomanaka zvimwe ngatingoonayi chete. Mafuta ne perfume yaanga azora zvaiburitsa kamwe kakunhuwirira kasina mukare akaona.

Akomana zvimwe zvinhu ngationeyi shuwa, Marian anga ari musikana wekuti kumuapproacher waitoda maguts ari serious, because anga akanaka zviya zvekuti hapana chaunoshora, plus basa rake raiva rimwe riya rekuti kuti azonyatsozvi packager mushe mushe yanga isiri problem. Mazuva ekutanga ndaingomuti sister kuti ndisapindwa ne mweya wekumunyenga, but deep down ndaingoti pamwe mukana uchauya. Zvino wakachizouya mukana musvinu.

Takabatirana ka medium size mornach tichienda kumakombi, apa taingotaura general nyaya, mari shoma iri kutambiriswa vanhu, plus nyaya dzevanhu vari diaspora, nezvimwewo. Takaona Mwana zvakanaka palunch ndikamusiira goods nemari yangayabva kune brother yangu, ndakazomupawo ka $50, kekujuta pane gero kuti rione kunge I care. But yakatambika pandakaona kuti Marian ari kuda kuuyawo neni ndakafano bvisa $50 pamari ye mupfanha, ndikaiisa paside kuti iite kunge yabva kwandiri. Mupfanha ndakamupa breakdown yetransaction yacho and akaibata fast-Semuchinda ndakatozoona kuti anetenge tsotsi worse mufana wacho because, kukasika kwaakaita kukabira hakuna kundigutsa. Ndakangoti akatora ruoko rwa bamudiki haiwa hameno nekuti bamudiki yacho yanga iri saskum hombe chaiyo.

Pakudzoka manje musikana akashingirira nyaya yekuti aida kunditengera drink. Inini ndingati zvaizoita nyore kudayi taigona kunonwira kumba iye akatoti anga asina dambudziko nazvo. Pese paiitika izvi mboro yangu mubhurugwa yanga yanzwa nekumira nekurara nekumira nekurara, kusvikira vatombozvisvipira svipira. Akatenga 8 macan e Zambezi ne 4 Mabohlingers. Kuti ndichimubvunza kuti ko aiziva seyi kuti ndinorova Zambezi, ndakangoti ehh, charakupa denga tenda, ukabvunza zvakawanda murungu angasvibe moyo. Ndakazojutirawo kutenga ka pork kuti tinogocha tichinwa hedu.

Apa manje ndanga ndaane nyota heavy, I think guys know the feeling-like kana uchiita charm musikana usually people react differently – some sweat, some vanobuda masiriri kunga imbwa iri kunetsana ne bhonzo, vamwe ndovanochinja step, vamwe vanosura-ehe- kusura chaiko, asi ini manje ndinopera mate mukanwa. Ndozvakaitika apa. Takasvika muroom yangu, it was a very big one but yanga yakadivider on one side ne wardrobe then the other side ne kitchen unit. Saka waiti uchipinda it was a makeshift kitchen, then ka lounge , then kuseri kwaiva ne “bedroom”. For a bachelor it was 5 star, and patakapinda I could see kuti musikana haasi kunyanyoshora hake zvaaiona.

Manje zvinhu zvese zvaiva ku “bedroom” side, Radio, TV, ne DVD Saka was struggling to take these things to the lounge side, but Marian akanditi ko ndaizvinetsereyi, since taikwanisa kungoonera kana kunzwa music kubedroom side. Iniwo ipapo ndakangoti iya mai ava vari raiti shuwa here. Anyway takanwa hedu beer, I did not know kuti she could talk and laugh like that, ende apa aiti akasekerera so mwana aibva anyanyonaka zvekuti ndaitotyira kuti akazoramba achiseka so aitozopedzisira anyangara because anga akanaka kusvika pekupedzisira. Saka kuzoramba achinakiswa nekuseka aitozonyangara chete.
Takaona hedu 1 movie, she was almost done with her fourth beer and I excused myself kuti ndicheke kanguruve kaiva muoven. She offered to come and assist. Ndakamira pastove ndakaona munhu auya nechekumashure, akandimbundira ndakatarisa kumberi akaisa maoko ake just on my belly and I twitched slightly coz maoko ake akaita kunge aino dzika nechekuzasi kwebande.Chakandivhundutsa ndechekuti ndaitya kuti zvimwe akaguma mboro nekumira kwavanga vakaita pamwe aitozorohwa nebuka because kumira kwakadaro kana vanwa overdose yevhuka vhuka haiisvike ipapo. Ndakangoita kanervous chuckle then proceeded to check the oven, yanga yatoibvawo zvayo. Marian akatora maonions nematomatoes, nemagaka andaiva ndaisa muplate pamusoro pefridge kwaku slicer slicer iwe. Then we went back kubedroom side. Tanga taakungo player music chete manje.

read page 2

Mumwe mweya wakamboti chirega ndingotaura zvechirango kuti ndipihwe zvinhu formally, but ndakatozoona kuti uku kunenge kwaakuda kuraura hove iri muaquarium, apa muri mumba futi. Ndakajuta kumudyisa tu matomato nemagaka, ndikaona mwana achiita kusvisvina tugaka tuya zviya zviri enticising apa aiti when I get my fingers on her lips she would s#ck them.Takapedza kapork kaya ndikabuda kuenda ku toilet, Apa ndaida kunobonyora kuti ndidzoke uturu hwaushoma but ndakatora ma ice block mu fridge asingaone ndobva ndabuda. Hapana chakashanda akatonyungudika ese ndikatoona yatomira worse. Ndakati regai ndidzokere tinoona zvazvinenge zvaita. Apa ndaitya nyaya yekukasika kutunda.

Ndakasvikorara pamakumbo aMarian, musikana akatanga kundipuruzira ne chepa chest apa achivhura ma button eshirt yangu. Apa ruoko rwangu rwakanga ruchingobhaizira kukwenyezera musana ndakaisa ruoko mukati meblouse.Ndaka kochonora kawaya kanobata braaa nechekumusana, ndikanzwa dairiboard yamai ichisununguka. Mwana aiva nezamu kuita kunge maorange mahombe so rakanyatsotenderera ende kanyatso kacho kaiita kunge kakagadzirwa pako kega kubva kazonamirwa after zvimwe zvese.Akaramba ongondipuruzira chest nedumbu apa shirt was off now, akanetseka kukochonora bhande, asi paakati wetsu zip akaona vashe vaya zvinhu vachitutuma tutuma vari muandaweya , vachibuda tumasiriri kumberi.

I had to change my pant because of ice blocks, saka kakutoterera ketumvura tunobuda before huronyo ndiko kanga kakaita pamberi pe nduwe yangu.Paakati zip wee ndakatombomira zvandaita kumusana kwake kuti ndinyatsoteerera kuti zvaienda nekupi. Akandikanda pamubhedha apa Trouser richiri half mast, ndokubva aribvisa, ndakapiwha imwe deep deep kiss yandisati ndamboona, akadzika nemi hama dzangu akandiyamwa tu mazamu twangu ende iyo mboro ine manyemwe, aiti akandiruma tunyatso twangu so yobva yati vhi vhi, akasiya izvozvo kwaakudzika ne chepadumbu ari ma kiss kupera, haiwa akazobvisa trouser nepant yacho, ndokubva vashe vaye vatorwa kwaakunzi vese mukanwa mvoooo, ipapo ndakange zvino ndaa kungobwaira bwaira kunge kamwana kabatikidzwa kachiba shuga.Munhu anoyamwa mboro iyeye, yakasvetwa ikananzvwa, ikaitwa kunge chiiko handichaziva. Akazoikwiza, akaibonyora kusvika ndatunda.

Ndakazoti munhu haadi kujaidzwa, pese apa aiva achiri akapfeka ndini chete ndaiva ndasara ndiri musvo. Ndakamubvisa ka top kaye pamwe nebra ndakochonora tuwaya paya.We stood up ndobva ndavhura zip yejean rake mbijana mbijana, kwaakubvisa jean pamwe ne kaG Striiing, apa mahips acho baba nekuzoti zviboda zvacho pazvinouya ne chekumberi uku, kuzoti magaro acho, akomana mwana anga akavakwa zvimwe ndezvimwe.

Ndakamutakura ndokumuisa pamubhedha apa aingoti uhhh ohhhh uhhh arrggggghhhh, ndakamuradzika akatarira mudenga ndikati chaa kwenyu amai, zviya zvekunzi, ndakananzva
beche sebeche, apa anga achiti nyakata kudhara, ndaiita zvekutopinza rurimi mukatikati chaimo, ipapo ndipo payi wayinira kupfuura zvisikana zvinotamba pamaVideo a Sean Paul. Ndakayamwa gambi ndigoyamwa apa maoko ari busy kupurizira mazamu.Ndakazonzwa aakuti ” shaaaaa, do it now, please, please”. Ndikati unonyeba haikona ndiwe wandiyamba, ndakambo mufinger kwe a minute or so ndokubva ati ndimbomupa ne kumashure. Mwana akafongora munoziva gambi kuuya kumusoro kuita kunge paya pane Ka LNB kesatellite dish. Ini ndikati ndouya amai, kunoiti pfe mwana akadzvova kunge mombe yadzipwa ne joki, ndikafunga kuti ndacommita murder pano. Ndakazonzwa, futi oti “Eish dear you are so hard”. Ndikati hoo uchataaura chirungu chese nhasi, naro gambi, apa nekutunda kwandanga ndamboita I knew kuti ndinombo chovha chete.

Ndakamborova neshure kwe about 6 or so minutes, ndokubva auya pamusoro, akomanaka, mwana akandikoyira zvekukoyira zviya ndikanzwa achinja speed yaaikoira nayo aaakunyatso ndidzvanya manje, apa ndaipuruzira mazamu nekumubatsira kusumudzira ndakabata magaro ake.Ndakaona zvino obhenda achikotamira towards kwandiri and she gave me imwe kiss se iya iya ndikaona eh he mai vaa kugwinha gwinha kunge munhu adirwa mvura yabva mufiriji. Ndokuzoona aizve maziso apinduka pinduka, munhu kwaakuti fototo akadaro.

Ini manje yangu yanga ichingori banga chete, ndakati rega timupe time aite recover. Zvakatora nguva here in about 30 minutes ndiye anga atanga futi kutamba nayo. Ndakada kuti ndikwire pamusoro pake akati ndimbomira maybe anga asati anyatsosvika futi pari bho. Ndakambomu massager akarara nedumbu ndokuzomusandura ndaakutamba hangu ne kabinzi ndikaona achivhura makumbo mbijana mbijana ega. Ndopandakaenda pa musoro.Ndakambotamba hangu ndichimukissa ne nekuyamwa mazamu apa mboro
ichingotsvanzvadzira pamukova webeche, pandaigumisa aiti svvvv, svvvvvv, svvvvv arrrrghhhhh, svvvv, arrrrghhhh. Ndakazoiti bvo zvekare ndokukoira slowly ndichiburitsa almost yese ndoindonyera futi kusvikira andibata musana.

Apa ndanga ndaakungoikurungira iri mukati, iye chikapa chacho-Hameno kuti munhu anodzidzisa vanhu ava anombowanikwa kupi. Iwe unonakirwa uchipepetwa uri some few centimeters from the surface ye Bed. Mwana anokurunga iyeye. Ndakakurungwa ndikapepetwa ndikamborohwa side to side, apa irimo chete. Ndanga ndamboedza zvangu kuzviholder but apa ndakatenda. Ndakambomira inini kukoira kuti ndimboona kuti ndinga
prolonge here the activity. But akandikoira wanzwa, agondikoira, agondikoira, ndakamira kudaro ndakanzwa huronyo hwangu whaa kunyatsorongana kuti 1, 2, 3 get ready.

Apa ndakachizomubata magaro iwayo aingunotenderera ndokubva ndamudhonzera kwandiri zvine chisimba apaanga andibata gotsi manje, Ndakamukissa a deep long one ipapo huronyo hwanga hwakubuda so ndakanzwa ndega mu pelvis area yapinda mu involuntary motion ndaakukoira zvisingadzoreke , ndikanyatsonzwa kuti yahh iye zvino ndaa kuchizonyatsotunda manje. Ndakadzvovawo zvangu but it was quite involuntary asi ndakanyatsonzwa kuti yes, uku ndokusvirana zve uku. Ndakanzwawo ongotura befu ari wega.Takamborara zvedu takadaro for some time, hour inogona kusvika.Takazotanga kutaura nyaya zvedu time time, even kuti ndichitaura kuti ndaimunzwira shuga ndakatoona kuti hazvichina basa nekuti shuga yacho tanga tatoi sampler.

I realized much later kuti makondomu aiva mu wardrobe but hapana kana akambofunga zveprotection.Apa dzanga dzakuma 8. Ndakangomusiya paghedi ndobva ndadzoka hangu kumba. Mangwana acho, handina kuenda kubasa.

 

Loading...