Connect with us

DzeSviro

Kusvirwa nababamunini Kuda vainge vasati vaziva Beche!

Published

on

bamunini
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Ndainge ndanzwa neweti kwakumhanya mutoilet , apa babamunini vakabva vapindawo mboro yavo iripanze.

Weti yakamboramba kubuda asi yakazobuda hayo. Ndakadzokera mumba yangu yekuvata ndokuedza kuvata kuti kuyedze. Ava babamudiki Kuda hamheno kuti vakazoita sei, handina kuzovanzwa kuenda kutoilet nokuti ndaive ndakateya nzeve dzangu. Pandakamuka ndakaita mabasa angu semazuva ese, kutsvaira mumba nekubika.Kuda akaramba ari mumba make. Ndakazoita wekugugudzira kuti achimuka adye. Muchinda akatambura kubuda mumba. Wakanogeza hake asi ndaiona kuti painyarwa zvakaoma. Akazoti apedza kudya ndokubva akumbira ruregerero nezvaakanga aita.

“Mamboita sei nhai babamudiki? Handisi kuona chamatadza ini.”Ndakadaro.”Maiguru handina kuziva kuti mabudawo mumba menyu, chokwadi ndingadai ndanyatsopfeka.” akadaro maziso azara zvinyangadovi. “Aiwa babamudiki hapana mhosva apa. OK, kuti mufare ndakuregererai. Ndinoda kuti musununguke kana muri pano. Handidi kuti muzvisunge,
mafariro amaiita neJose ndiwo andinoda kuti muiite.” Kutaura kuti Jose kwandakaita kwakadzora pfungwa nendangariro ndokubva ndanzwa misodzi kubuda.”I am sorry babamudiki,” I said between sobs, “ndiri kufunga mukoma wenyu zvakanyanya these days. Musazvinetsa henyu.” Iyewo Kuda akaratidza kushushikana zvikuru. Takazoswera hedu mune zvakanaka asi ndaiona kuti babamudiki pane chaivadya moyo. Takaita mazuva maviri
tichifara, kana neniwo ndakatanga kunzwa moyo wangu kudzikama. It was as if Jose was back in my life again.

Babamudiki knew all our favourite places and he took me kwese ikoko hanzi for good
old times sake. Vaiiti vakange vane kamari kavakange vakwanisa kuwana doing odd jobs in UK saka handaifanira kuvatyira. Zvechokwadi I felt alive again. Dambudziko rakaramba riri reusiku nokuti Jose haana kumbomira kuuya kuhope. On the 3rd day ndakamuka sekuvhunduka. I was drenched in sweat and apprehension. The dream I had just had rakandivhundutsa. This time instead of Jose ndakanga ndarota vari babamudiki. Asikana ndazvidya moyo, ndakashaya kuti zvaive zvaita sei. Kunyange ndakange ndaona mboro yavo
musi uya, pfungwa dzekuti ndivaone sepotential man in my bed haina kunge yambouya. Kwandiri vaive babamudiki and zvaiperera ipapo. Chakanyanya kundinetsa manje inyaya yekuti pfungwa yekuvaona sababamudiki yakange musisina mupfungwa dzangu. Ndakange ndatove kunzwa kuvada. Ndakashaya chekuita.

Ndakagadzira kudya kwemangwanani ndokuenda kubasa.Again my boss saw the state I was in and asked me to her office.Vakabvunza kuti chii chainetsa ndokuvaudza zvose. My boss aiita kunge amai kwandiri, her support even pakafa murume wangu was just good. Munhu
ainzwisisa chaizvo upenyu hwedu plus uchirikadzi nokuti wavowo murume ainge akashaya. Akashaya vave nemakore 40 vakaroorana. My boss was 63 and retiring in 2 years time but munhu aizvichebgeta zvokuti vairatidzika like a 50 year old. “Don’t you think Jose is trying to tell you something? Hapana coincidence in life mwanangu. Why do you think these dreams started and munin’ina wacho achibva auya? And why do you think he is being so nice, so Jose-like? Pane nyaya apa mwanangu. Kukutaurira chokwadi murume wako ari kuda kuti utorane nemunin’ina wake. Ndizvo zviripo apa!” My boss explained.

Kuti nditi I was shocked asikana ndinganyepe. This thought had never ever crossed my mind. Zvenhaka kwandiri zvaive zvechinyakare. Ndakafara kuti amwene vangu nehama dzaJose never forced me kuti ndigarwe nhaka. Vakati pakuziva kwavo nhaka kuda kwewafirwa, haimanikidzwi munhu. Saka ndakaramba zvenhaka asi ndikasarura babamudiki Kuda sasarapavana. Upfumi hwese hauna kugovewa kunze kwembatya chete, zvese zvakanzi zvinosarira vana. So when my boss explained this I was astounded, ndaka
katyamara zvikuru nazvo. Zuva rakazosara ropera ini hangu ndanetseka nepfungwa.My boss vakati, “Mwanangu ndaona waremerwa chaizvo nepfungwa. Hona iye zvino hatina basa rakawanda ende une mazuva akawanda ausati watora. Imbotora mwedzi wese umbonofurwa nemwando. I can manage on my own. Take a break my dear, you deserve it. And I am not asking you to, it’s a command.”So there I found myself on a one month leave with nothing to do.

For a week we continued our merry making, kusununguka hedu. It wasgood. After a week, one day deep in the night I heard a groooan and a cry coming from babamudiki’s room. Ndakamhanyirako ndokungosviko mira padoor ndichishaya kuti ndopinda here. I thought babamudiki was ill or something. The light was on saka ndaka dongorera nepa peep hole and what a sight I saw! Babamudiki was lying on the bed in his birthday suit, mboro yavo yakamira kuti twii. Vakanga vakaibata vakavhara meso, kutsinzinywa. He was slowly stroking himself, groooaning and enjoying himself. This is what was making him groooan and cry out. He was playing nemboro yavo!

continue reading on next page…

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Loading...
Click to comment

Drop us a Comment

Advertisement
Advertisement

Trending