Kusvirwa naTicha mukomana Webasa MuKitchen – Ndakamuisira Vhuka-Vhuka muTea – Part 1

3
44604

Friday makuseni ndakaudza Ticha kuti ndaida kuzomuona manheru acho iwayo nekuti pane kabasa kandaida kuti aite for me. Aifanirwa kuuya akageza nekuti pane vanhu vechechi vange vachizouya pamba. Manheru kuma6 takanokwidza baba Chipo ndege yaienda nekuLondon. Tichingobvapo ndakaendesa sisi nevana kumba ndokubva ndananga kuMbare kunotenga vhuka-vhuka ndichigadzirira Ticha because musi uyu ndaida kuti kana zvichibvira andiuraye zvake nekusvira. Pandakasvika kumba Ticha ange atova pamba akapfeka track-suite yake itsva but ndakamuudza kuti adiridze maruva ekuseri kwemba. Ndakaudza sisi kuti vana vaifanirwa kunorara nekuti taida kufumira kuenda kuLion & Cheetah Park mangwana acho sekuti yaiva Saturday. Vana vedu 2 vakabva vanorara chopaz nekuti hapana chimwe chavaida kupfuura kuendeswa kunoona mhuka. Sisi vakazonorarawo sekuti vainge vachizoendawo ku Park nesu. Ndakazovhura window rekuback kwemba ndavakudaidza Ticha nekanzwi kari pasi-pasi kuitira kuti vanhu vepanext door vasanzwe sekuti dzange dzavakuenda kuma9 apa Ticha achiri panze. Ticha akauya ndikamuvhurira door kuti apinde ndikabva ndamubata ruoko ndakananga kukitchen naye. Ndakamuvhunza kuti aida tea here sekuti kunze kwange kuchitonhorera iye akati hongu. Nechemumoyo ndakabva ndati nhasi wamama chete , ndiyo chance yandaida yekuisa vhuka-vhuka iya yandange ndatenga kune kasekuru kaye kuMbare. Ndakaisa vhuka-vhuka iya mutea yaTicha pamwe chete nemasamba zvekuti Ticha haana kana kumbozviona. Akamwa tea iya zvekukurumidza sekuti kunze kwacho kwange kwamutonhorawo zveshuwa. Achingopedza ndakabva ndamubvunza kuti “Nhai Ticha unofungei nemusi uya”, iye ndokuti “Hapana, asi pane chandakatadza here”. Ndakabva ndanyemwerera nekuti ndakaona kuti azviona kuti pane kwandange ndakanga. Ndisati ndataura zvakawanda ndakabva ndaenda kumashure kwecheya yaTicha ndokubva ndaita zvekumumbundira from behinda uku mazamu angu akazadza mugotsi rake and then uku ruoko rwangu ruchipuruzira zimboro raiva mukati mebhurugwa rake. It seems Ticha aisapfeka pant becoz rakabva rati zvamu kusimudza bhurugwa.Handina kuda zvekutora nguva yakawanda sekuti ndange ndasuwira zimboro iri zveshuwa, pluz ndaisaziva kuti Ticha achati chii nezvandange ndavakuzoita but heii angarambe kukwira ndiani; Ticha aiva nezimboro zvake but anenge aivawo munzara zvekuti kwaari dzange dzawira mutswanda. Yaive manna from heaven yaaisambofungira at all. Ipapo ndakabva ndaziva kuti vhuka-vhuka iya yange ichazopika in a few seconds saka zvaitova better kuti izopika tavapakati. Ndakamubvisa trauzi chopaz mukitchen imomo ndokubva rati weeee zimboro kunditarisa kunge rovambira zvekuti ndakabva ndariti dzvii
ndokumborishekasheka back and forth kudai soo. Pasina taimu ndakabva ndamudhonza Ticha uya by the mboro ndichienda naye kubedroom achiita kunge mombe yakasungirirwa. Tasvika ndakakurumidzadzawo kubvisa hembe sekuti ndakange ndisina kupfeka kemukati already.

Ndakaedza kuisa zimboro raTicha mukanwa like before but maihweee zvakaitika apa zvakandishamisa; it seems kunge range rakura more kukunda that last time yandakakweshana neshasha iyi, rakatadza kukwana mukanwa mufunge. Ndakaedza zvikaramba ndaikatanga kuita zvekuisa mate nekurinanzva-nanzva all over chete. Iyi yaive jackpot chaiyo kwandiri, handina kumbofa ndakafunga kuti muhupenyu hwangu ndichazoona zimboro rakadai to my reach at any time mufunge. Rakaita zvekumira kuti twii sekuti vhuka-vhuka iya inenge yange yava kutanga kupicka manje uku Ticha ange angotarisa mudenga akashama muromo zvekuti dai paive nenhunzi yaingopinda mukanwa ichizongobudawo yavakuda. Aiita kunge munhu abatwa nemagetsi kuomesa muviri wese uku akabata musoro nemaoko ese kunge soja ririkusarenda. Ndaiti ndikaridhonzera pasi zimboro riya chopaz then ndodhonzera machende mudenga chopaz kunge munhu arikumutsa chigayo. For 30 minutes chaidzo Ticha handifunge kuti aiziva kwaange ari nekuti mururme akange amukirwa zvaasati or zvandisati ndamboonawo neni. Ndakazomupushira pabed akadonha pasina kana kupipa
maziso akatarisa mudenga chete then ini ndokubva ndamujambira kunomugarira pamuromo nebeche rangu range ratozvimba uku ndokuchisvikirazve zimboro raTicha nemuromo kuita sikisi to nine setup zvekuti pakaita aluta continua chaiyo. Ticha akangobva ati beche mukanwa ndooo akabata zvidya zvangu achizviparadzanisa kunge muti werekeni uku
rurimi ruchindipinda pakati pematinji kunge even mboro izvi zvakandishamisa nekuti rurimi rwaTicha rwaiita kunge rwange rwamirawo futi kunge mboro zvekuti I didn’t know kuti vhuka-vhuka inokwanisa kumisa zvese nerumi-nerurimi kudaro. Ndakakoira rurimi irworwo zvekuti ndakatanga kuita dzungu nekunakirwa ndichiwedzera kufoseredza matinji angu mukanwa maTicha zvekuti nekutota kwange kwaiita beche rangu Ticha aiita kunge kamwana kabva kugezeswa kumeso nesipo but kasina kuzopukutwa netauro. Beche rangu rakange ranzwa nekumira/zvimba zvekuti it seems ndange ndavakutovhara mhino dzaTicha kuti asawane mweya wekufema by mistake zvekuti Ticha akaedza kundisimudzira mudenga uku achiita kunge achanditsemura nekuvhura zvidya zvangu. Paakandisimudzira a little bit ndakarwisa nekuti ndaisada kuti abvise rurimi rwake pacl!t yangu yange yakamira kunge kamboyo kechikomana chine 4 yrs chichangomuka muhope.

Continue reading Go to Page 3

Loading...