Kusvirana kana mambotukana kunonaka sei?

0
4236

Kusvirana kana mambotukana kunonaka sei? – Makwirirwo anodiwa nevakadzi! Makwiriro anoda kusiyana siyana. Hazvidi kuti makwiriro awaitwa nhasi ndiwomangwana namangwana. Isu vakadzi tinonyara kutaura kuti tinoda kukwirwa sei. Asi apa tichakupai mhando dzemakwiriro anotida kuitwa.

Pane dzimwe nguvadzaunoda kubatwa zvinyoro nyoro. Ruoko rwemurume ngarupfava ruchiita zvekunyengerera kunge rurikubata kacheche. Kiss yacho ngainyatsoitwa
zvakatonhorera rurimi ruchipinzwa rwese ruchitsvaira mukanwa mese zvamo. Baba
kana vavakuyamwa zamu raamai ngavati vakariti nduu vayamwa zvinyoronyoro
wombokanganwa varipo vakabatirwa zamu naamai. Apa maoko ababa rumwe runenge
rwakabata mhata kana matinji ruchipurudzira beche ramai. Rumwe ruoko runenge rwakabata nechepamusana.

Zvakadai baba chinjanisai kuyamwa muchipurudzira musana pamwe nemhata zvinyoro
nyoro. Kana amai vatota vavaready vaburutsa tumvura twekutanga baba kwirai
pamusoro pavo asi musati zhii pavari ibvai mabvisa matinji pamukova pebeche
mobata mboro yenyu yakatarisa mudenga moisa zvinyoro nyoro, kana kuti amai vaise
vega mboro. Amai ngavanyatsovhura vega makumbo avo. Mboro ngaipinde yese
mobva matanga kupinda muchibuda, ichitsvaira mumatama mebeche. Mosvira
zvinyoronyoro asi zvine impact. Itai izvi muchiyamwa mazamu, maoko akabata
matako amai. Apa maoko aamai ngaave akabata muchiuno mababa achidzika kumagaro.
Kunyangwe munakirwa sei musaite kuti zvikurumidze. Mukaona moda kuuya kutunda, imbomirai movaraidza nguva nekuyamwa nekutsvodana.

Potai muchinjinjana naamai. Mai kana moitawo chikapa itaiwo zvakanyorovera zvinopindirana nezviri mudariro musi uyu. Panombomira baba vachidzivira kutunda mai dzikisai maoko motambisa zvombo zvababa musingabudise kunze. Ngazvirambe zvakadaro kusvika mai varidza mhere baba vachibowa. Kana mose matunda mai nyatsopukutai baba
zvakanaka ini kana kugeza mozorora makamirira round yechipiri. Pane mumwe musi wekuti zvinhu zvinenge zvakatonyangara zvekuti zvinotoda tusimba kana tuhasha pabonde. Kana kuita kari karape case chaiko. Apa zvekunyengetedzana hapana, hembe chaidzo dzinotokatanurwa quickly kana kudambura kabhurugwa kamai.

continue reading on next page…

Loading...