Kusvira TEACHER ndavaperekedza kuchikoro neBenz

0
3370

Mumwe musi ndaive ndakapaka hangu mutown muna Jason Moyo Avenue opposite paBarclays Bank paye minding my own business apo pakauya mumwe musikana pawindow remota achibvunza kuti ndinewo charger yeSamsung here. Ndakati kwete akabva akurova hake pasi. Sezvo ndange ndisina zvandange ndichiita ndakabuda mumota ndokumusheedza kuti adzoke pane zvandaida kumubvunza. Ndakamuti “i can buy the charger if you are desperate?” She nodded her head akati thanks nekaVoice karipasi pasi. Ndakamuti apinde mumota iye ndokupinda achinyaririra. Hapana any specific chinhu chandaida kuziva as such, so takazongotaura hedu matters general akati  anodzidzisa kuchimwe chikoro towards kuMhondoro. Anga apinda mutown for shopping.

Takazotenderera tose achipedzisa shopping dzake. Maticha munongozivawo vanhu vakasununguka saka nyaya dzaingotsva pese pataitenderera apa. Ndakazoti tiende kwaMereki kulunch ozoenda hake tapedza kudya. Pamereki taifara zvedu tichinwa mabeer nekugocha.

Ndakazodzoka naye mutonaz kuti achienda kubhazi rekuchikoro kwake wanikwe bhazi racho raenda. Semunhu ange andivaraidza zuva rese ndakangoti ndomuendesa kuchikoro kwacho, nebango rangu zvaisatora nguva refu. Ndakasimudza mota, tati fambei tikatenga more beers tikatanga kurova hedu indi ndichitsika mafuta. Iye ndiye aicontroller music achitamba tamba zvake kana kutevedzera song yacho tichifara zvedu, ungaziva kuti ndivo Teacher vaya vanga vachimbonyara paye?? Ndakatambira zvose!

Takasvika paturn off yekubuda muMasvingo road tochinanga kuchikoro kwake. Nekunwa kwataiita akabva ati anzwa neweti ndikamisa mota akabuda mumota. Haana kuenda kure sezvo kwange kwaakutanga kusviba, akangobuda mumota then zvinhanho zvitatu obva akurura kaG-String kuita weti. Ndakatarisa achiita weti & ipapo ndakanzwa kuda kusvira teacher ava. Vakadzoka mumota tikasimudzira asi mboro  yangu yange yangoti twii kumira, ine hasha. Ndakatarisa zvidya zvaTeacher ndichiona haikona kutaura, zvaive zvakatsvukirira and skirt yavainge vakapfeka yange yakwirira way up zvidya zvose zviri panze. Mboro yakarwadza nekuda beche.

Takasvika pachikoro tikaenda kunogara maTeacher. Ndakaona mamwe maTeacher vari panze tikavakwazisa plus maintroductions but handina kana kumbokendenga nemazita ematicha ose iwayo, ndaingoda kuti ndisiye ndasvira Miss Makonesa ndobva ndadzoka hangu kuHarare. Saka ndakavati regai ndikubatsirei kudzikisa zvinhu mumota ndidzoke hangu mutown nekuti nguva dzafamba. Ndakanzwa maTeacher aye vachirumbidza Mercedes Benz yangu, hanzi yaa iii yaakumberisa. Ini ndaitofunga hangu zvebeche at this point infact MBOR was doing all the thinking.

Takasiyana nemamwe maTeacher aye toenda muroom yavo nezvinhu zvavo. Vakanditenda zvekuti, vachiti havasati vambombonakidzwa zvakadaro plus ndiri easy kuswera neni. Vakazoti havazive kuti vonditenda sei. Ndakangoti a hug would do. So vakaswedera pedyo kuzondipa hug ini ndikatange kuyevenudzwa nekuprresswa nemazamu avo.

Takabatana kudaro kwekanguva vachingonditenda ndakazodzikisa musoro totarisana mumaziso kwekanguvana. Vakabva vati ko chii vachinyemwerera ini ndikabva ndavakisser zvinyoro-nyoro pamalips. Havana kuramba, saka takatanga kukisana hevhi. Miss Makonesa vaigona kissing kwete zviya zvekuti mazimate everywhere or kuvhurisa  muromo sezana reshiri. Ndakatanga kubhatanura top yavo, ndigotarisana nemazamu ange achakanyotsi twii seminzwa. Ndakadzikisa one bra strap ndobva ndaisa zamu one mukanwa rurimi rwangu ruchitambisa manipples. Mwana akadedera nekupera simba haa Masasi unongonzwa iwe! Ndakadzoka tokisana futi uku ndichitambisa mazamu, apa Teacher vongoti uum, maiwee kani uum, this is nice uum,  vachinakirwa zvavo.

CONTINUE ON PAGE 2….

Tiri pakati pekunakirana kudaro and out of the blue vakazonditi no, uku suddenly vachivhara blouse ravo. Vakati ivo havarari nemunhu wavangosangana naye that day. Ini apa rovambira range raane hasha mubhurugwa richida kubvarura Jean re Diesel i was wearing, but ndakafunga hangu kurespecta her wishes. Also ndakabva ndangofunga kuti ndaizopfuura nekuimwe shamwari yangu yandinogaro svirana nayo kupedzera shungu ndisati ndasvika kudheni saka it was not a biggie.

Ndakabva ndati iri bhoo, no problem rega ndivhaye ndichiedza kutsvoda her one cheek yegood bye. Ndichidaro vakabva vamuvha choppaz ndikazoona vave kundikisa pamuromo ivo and pasina kana nguva takange  takuita tongue kissing zvine simba. Hapana akataura ipapo. Takabva takissana iya inonzi french kissing here, it was just good. Ndivo vakazobvisa voga top yavo, nebraaa mazamu ese panze tatata!! Nechemumoyo ndakati hekani NDASVIRA.

Ndinofarira mazamu  aye akaita kunge makotopeya. Ndiyo type yaive naTeacher ava. Rurimi rwangu rwaitangira muzazi me one zamu then licking slowly towards panyatso, then ndotenderedza ndichiita tuma niblings tusingarwadzi. Teacher vakaita weak ivo vachitambisa chest yangu.

Takazopinda mubedroom mavo ndiye pabed dhii ndikavabvisa pantie pashoma nepashoma. Beche ravo raive ratota, ndikatanga kuisa munwe mubeche ravo. Muviri wavo wakadedera senge munhu apindwa nechando. Ndakaramba ndichivakissa nekutambisa beche ndongonzwa munhu ari kuti uuum ummm, maiwee, this is good, maiwe…..don’t stop, maiwee kutaipira…. Vakabata mboro yangu vachiti vakaitambisa vomborega, vopuruzira machende vomborega, vachingodaro. Zvaindinakidza.

Ndakazonzwa voti please handichagona, chindisvira right now please. Nechemumoyo ndakati mati madii Teacher nhasi ndokupai neBonus chaiyo, chimbomirai nditambise matinji. Vakabva vatunda ipapo, vakabva vadonza mboro yangu voinangisa pabeche ravo. Ndakarova- rova beche nemboro, ndiye pashoma nepashoma ndichipinza yese mubeche. Ivo vaingobowa vachikuzirira zvinonakidza munzeve. Vakavhura makumbo mboro ikapinda yese yese kuti nya nya ta mubeche. Takambomira kwemaseconds takadaro tichinakirana nekunyatsoteera kuti zviri sei apa tichikisana nekutambisa mazamu. Zvainaka Masasi haa pakaipa!

Ndakazotanga kukoira manje, ticha vakakochekera makumbo avo. Musi uyu ndakarova mbutu! Ndaiti ndikakoira koira, ndombodzikisa speed, ndowedzera speed, ndodzikisa speed apo maoko angu akabata mazamu ose. Ndakazonzwa teacher voita futi senge vabatwa nemagetsi mboro yangu ichiita kunge pane chirikuisveta mukati. Vapedza kutunda kudaro vakati please chimbomira ndimbotura mafemo. Ndakaburitsa mboro ivo ndokuisverera voisa mukanwa mavo vachiinanzva slowly slowly apa vachitambisa machende angu zvinyoro nyoro. Ndakaita senge ndabatwa nedzungu nekunakirwa.

Vakazodhonzazve mboro yangu vakafongora tikatanga kusvirana iya inonzidoggie style. Vakanyatsosimudza magaro mudenga musoro uri papillow saka beche rese raive riri tatata kuside kwangu. Ndakavhura beche nemboro yangu kuita kutsemura chaiko, ndiye yose nyaa futi, ndigotanga kuchikoira zvine power. Ivo vaimboedza kutambisawo magaro. Waingonzwa noise yebeche kuti husvu husvu husvu ini ndichikoira chete. Majuices ebeche ravo airera achibuda ini ndakangoti mboro nganga. Vakamboramba vakasimudza mhata mudenga, but ndakazoona munhu ndiye bvorototo, apera power, ongoti nhasi wandigonera, nhasi wandigonera chimbomira please. Hei unoda kundiuraya nemboro here. Maine kani pfuuu fpfuu kufemera pamusoro. Ini ndakaitawo zenze remanyawi nekurumbidzwa kudaro.

Takambomira futi zvishoma vachitambisa havo mboro yangu nerurimi rwavo. Ini ndaiti ndombotambisa minyatso, ndomborova rova magaro avo ndombopuruzira dumbu. Vakazotora futi mboro yangu voidhonzera mubeche ravo vakarara neside. Takachova takadaro ndikazonzwa handichagoni zvino. Takabva tachinja toita missionary but handina kuzolaster stereki. Muviri wangu wakaita senge ndabatwa nemagetsi uku ziya toroo chururu muviri wose. Ndakabva ndatanga kutunda zviri hevhi, right muchibereko chaimo ndichingoti tsa tsa tsa tsa tsa! kechinguvana ivo vachindibhabhadzira musana vakakiya makumbo around me nemuno muchiuno umu. I think ndakatunda kana half litre chaiyo yemasperms, wooo! Handisati ndambotunda zvakadaro ever Masasi.

Ndakazoburitsa mboro ticha vakabva vaitora ndiye mukanwa bvoo vagoinanzva vachitaster majuices avo neurume hwangu. Musi uyu ndakapa kutenda nesviro yakadai. Kana rwendo rwekudzoka kuHarare handina kana kumborunzwa ndichigaya beche rekuMhondoro.

Loading...