Connect with us

DzeSviro

Kusvira kwandakaita musikana webasa muzukuru wangu akatarisa!

Published

on

maid
Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Pamba pangu tinogara namaid anotirerera mwana. Madam vangu vanoshanda, iniwo ndinoshanda. Maid wedu musikana akanaka akabatana, ini nemadzimai tinomufarira stereki nekuti anotibatira mwana zvakanaka plus anoshanda mumba achifara nguva dzose. Akangoitawo munyama wekushairwa mari yekuenda kuA level, nenjere dzainadzo aidai ari nurse kana teacher. Tinogarazve nemuzukuru wangu, nekuoma kwezvinhu mazuva ano basa riri kunetsa plus anekahunyope I think. But ndinofarira muzukuru wangu uyu nekuti anotibatsirawo mugarden uyezve kudoba-doba swimming pool.

Nyaya yakatangira pandaitaura nemuzukuru wangu madzimai vangu vasipo tichinyeya maid. Muzukuru wangu ange ati arikuda kusvira maid uyu saka aikumbira permission yangu sezvo aive mushandi wangu. Ndakaseka but takatanga zvedu kurumbidza maid zvechiboyz, tichiti hee anemagaro mahombe, mazamu achoo uum kunyatsoita round kunge maapples. Mumwe akati maybe  anonaka zvisingaiti. Takenderera mberi tichingofantasaiza, muzukuru wangu akati paachamukwira achanakirwa zvekuoma gotsi chaizvo. Ini kwaakuti ndikamuwanikidza ndinomufendesa nayo nyoro. Taitaura kudai tiri panze kuseri kwegaraji but hatina kuziva kuti maid anga abudawo panze achinzwa tichumunyeya kudaro. Akazokosora hake tikabva tacheuka tikaona achinyemwerera nyemwerera semisi yose isu tika recover very fast tikangoseka-seka zvedu. Akabva ati breakfast rave ready huyai mudye.

Fastforwad a few days later maid akazoti kumuzukuru wangu “ndakanzwa zvamaitaura nababa vaT the other day. Varume vakuru mukwane nhaika. BabaT kuzoti vari kuda kundiisa nyoro kani…he he he zvino havambondigoni.” Muzukuru wangu akaseka akati ndonovaudza, maid akati “ehe vaudze.”

Tine open- plan kitchen. Saka paaibika mukitchen manheru acho madam vasati vadzoka kubasa hameno kuti chii chakatanga between maid nemuzukuru wangu. Vane havo system yekungonenedzerana  kuita sevarumudzani saka handina kubatikana nezvaitaurwa. But then muzukuru wangu akabva ati ukadaro ndooudza sekuru zvawaswera uchitaura masikati vasipo, achisekerera senge benzi ranhonga bond coin mubhini. Maid akaseka obva ati vaudze, kuti kunyeba here, achinyaririra senge muroora awanikidzwa achiita weti natezvara. Ini ndakazobvunza kuti yaimbova nyaya yei ndipo pakanzi nemuzuruku wangu again nditaure here, maid akati taura havambondigoni. Ndopakatsemurirwa nyaya yose.

Ndichinzwa izvi ndakabva ndanzwa kuda kusvira maid wedu ipapo ipapo but obviously zvange zvisingaiti. Ndakasimuka ndonanga kukitchen kuye ndikamupuruzira magaro akatanga kufemera pamusoro. Nekazeveze ndakati zvino wadenha mago iye akati uum tototenda yanyora annoited pen yapastor achinditswinya neziso achinyemwerera. Mukadzi wangu akabva asvika, ini ndikadzoka zvangu musitting room ndichihwandisa mboro yange yaita senge ndadya mazondo anevhuka vhuka neKUMIRA.

Vhiki rose rakatevera racho handina kuwana mukana wekusvira maid, zvainetsa kuorganizer nenyaya yedeadline kugraft ndaishanda late. Anyways zvakazoti rimwe zuva ndakanonoka kupedza kugraft ndakazosvika kumba madzimai varara. Muzukuru wangu namaid vaiona tv musitting room. Maid akazosimuka kunondidziisira dinner ndokubva aakuti kune muzukuru wangu “iii sekuru vako is all talk. Kubva zviya nanhasi hapana zvavati vaita. Dai takaita bheji bheji ndatowina maRands or MaDollar so” Akabva akuseka zvechinhubu zviya. Ndakaziva kuti naiye aida mboro coz akaita yekudenha chaiko!

Ndakabva ndasimuka ndakananga kukitchen kwaange ari. Handina kutaura kana chinhu, ndakangosvika ndichitanga kumukisa ndichipuruzira magaro ake. Iye she kissed me back, mwana ane masoft lips haikona kutaura mhani. Apa ini mboro yangu yainge yaita sebvumbi ravhundutswa nebhinya. Akaswedera pandiri akagunzwa zimboro riye akavhunduka ndikanzwa oti maiwee! nepasipasi. Takaramba tichikisana kudaro kwekanguva ndikatanga kubata bata mazamu ake, apa nguva yose muzukuru akatarisa.

Ainge asina kupfeka braa and ane size yemazamu yandinofarira, size C and akanyatsomira kuti twii. Ndaibaiwa baiwa nawo pachipfuva zvichinyatsondipa dzungu nekutapirirwa. Akazoti muzukuru buda muno, muzukuru akati kwete, regai ndigare ndizonzwa mbuya kana mwana akamuka. It made sense, saka takasiya muzukuru achizoona show. Aive akagara musitting room maziso akati dhee senge bveni radya dafi.

continue reading on next page….

Prev1 of 2
Use your ← → (arrow) keys to browse

Loading...
Click to comment

Drop us a Comment

Advertisement
Advertisement

Trending