Kusvira kamwana tasangana kuneimwe kushow – Mwana aida mboro iyeye kupfuura chikoro!

0
3924

Kusvira kamwana tasangana kuneimwe kushow – Mwana aida mboro iyeye kupfuura chikoro! Waiva musi wesvondo tiri zvedu kushow yeumwe muimbi ane mukurumbira chaizvo pasungura .Musi uyu ndaive ndakatyora zvangu ndirimuchikona ndichinwa zvangu Hunter Dry yangu . Nguva dzanga dzakuita kuma 10pm apa sungura ichirohwaa too bad, zvisinei ndakabva ndaita mahwekwe nechimwe chisikana chandakambopfimba chikandiramba . Mwana uyu aive muform 3, haiwa pakunaka zvake pameso aiwa asina kunaka zvembiri asi aiva nemazimhata okuti wega waisekerera achikuzunzira achidarika nepauri soo. Musi uyu ainge akapfeka kadress kaya kanobata mhata kakaita zvokuti namanama nemazigaro ake.

Ini ndakaita sendaive ndisina kumuona achibva angopfuura nepadivi pangu .Ndini uyo ndakatora foni yangu muhomwe ndokumutumira text kuti tisangane panze ndokubva ndatobuda panze. Pasina kana chinguva mwana uya akabva abudawo panze paya tichibva tatanga hedu kukurukura .

Apa ndaigaya nechemumoyo kuti ndomukwezva sei tiende pedu tega. Ndakabva ndanyepera kudayira foni yangu ndichibva paaive ari ndakananga pane chimwe chimba chaive chisisingashandiswe apa chigunwe chichimudaidza kuti atevere, patangosvika paive pasina chiedza pamadziro echiimba ichocho ndakabva ndamudhonza nesimba ndokubva tamira padhuze nepadhuze apa ruoko rwangu rwaive rwatobata mhata dzake kare ndotokisa kisa nzeve dzake.

Pasina chinguva ndakanzwa maoko ake akubata mboro yangu nechemumoyo ndikatii haiwa zvangu zvaita, paakabata mboro yangu ndakanzwa nekazwiii kadiki kuti aaaah aaaaah ainge aibata ino mboro yati ngiiii kuita dombo ini ndakabva ndapinzawo ruoko mubeche rake ndokubva atanga zvake kufemereka. Ndakamutenderedza ndokubva ndaibudisa iyo yangu ndokuiti ndooo mubeche rake nekumashure.

Pakutanga yakamboramba kupinda ndokubva ndaita zvechisimba kuisandidzira imomo , ndakangonzwa kuti maiiiiiii kani ndokutotanga zvangu kukoira apa mhata ndaiva ndakabata neruoko rumwe apa rimwe richirova rova magaro ake. Tapedza mwana uye akabva angoti gwadara kugara pasi zvikanziii iiiiiiih ndiwe wega handisati ndambonakirwa kana kukwirwa sezvandiita izvi nhasi.
Loading...