Kusvira babamunini Kuda apa vainge vasati vaziva Beche!

0
5892

Kusvira babamunini Kuda apa vainge vasati vaziva Beche! Ndainge ndanzwa neweti kwakumhanya mutoilet , apa babamunini vakabva vapindawo mboro yese iripanze.

Weti yakamboramba kubuda asi yakazobuda hayo. Ndakadzokera mumba yangu yekuvata ndokuedza kuvata kuti kuyedze. Ava babamudiki Kuda hamheno kuti vakazoita sei, handina kuzovanzwa kuenda kutoilet nokuti ndaive ndakateya nzeve dzangu. Pandakamuka ndakaita mabasa angu semazuva ese, kutsvaira mumba nekubika.Kuda akaramba ari mumba make. Ndakazoita wekugugudzira kuti achimuka adye. Muchinda akatambura kubuda mumba. Wakanogeza hake asi ndaiona kuti painyarwa zvakaoma. Akazoti apedza kudya ndokubva akumbira ruregerero nezvaakanga aita.

Mamboita sei nhai babamudiki? Handisi kuona chamatadza ini.”Ndakadaro.”Maiguru handina kuziva kuti mabudawo mumba menyu, chokwadi ndingadai ndanyatsopfeka.” akadaro maziso azara zvinyangadovi. “Aiwa babamudiki hapana mhosva apa. OK, kuti mufare ndakuregererai. Ndinoda kuti musununguke kana muri pano. Handidi kuti muzvisunge,
mafariro amaiita neJose ndiwo andinoda kuti muiite.

” Kutaura kuti Jose kwandakaita kwakadzora pfungwa nendangariro ndokubva ndanzwa misodzi kubuda.”I am sorry babamudiki,” I said between sobs, “ndiri kufunga mukoma wenyu zvakanyanya these days. Musazvinetsa henyu.” Iyewo Kuda akaratidza kushushikana zvikuru. Takazoswera hedu mune zvakanaka asi ndaiona kuti babamudiki pane chaivadya moyo. Takaita mazuva maviri
tichifara, kana neniwo ndakatanga kunzwa moyo wangu kudzikama. It was as if Jose was back in my life again.

Babamudiki knew all our favourite places and he took me kwese ikoko hanzi for good
old times sake. Vaiiti vakange vane kamari kavakange vakwanisa kuwana doing odd jobs in UK saka handaifanira kuvatyira. Zvechokwadi I felt alive again. Dambudziko rakaramba riri reusiku nokuti Jose haana kumbomira kuuya kuhope. On the 3rd day ndakamuka sekuvhunduka. I was drenched in sweat and apprehension. The dream I had just had rakandivhundutsa.

This time instead of Jose ndakanga ndarota vari babamudiki. Asikana ndazvidya moyo, ndakashaya kuti zvaive zvaita sei. Kunyange ndakange ndaona mboro yavo
musi uya, pfungwa dzekuti ndivaone sepotential man in my bed haina kunge yambouya. Kwandiri vaive babamudiki and zvaiperera ipapo. Chakanyanya kundinetsa manje inyaya yekuti pfungwa yekuvaona sababamudiki yakange musisina mupfungwa dzangu. Ndakange ndatove kunzwa kuvada. Ndakashaya chekuita.

continue reading on next page…

Loading...