Kupidigura kana kushandura shandura mukadzi kunge munhu arikugocha nyama hakusi kugona kusvira

0
3282

Kupidigura kana kushandura shandura mukadzi kunge munhu arikugocha nyama hakusi kugona kusvira! Varume huyai pano, paita nyaya. Hanzi mudzimba umu inongova fugu ndee! Madzimai vachemachema kuti havasi kugutswa mudzimba. Shuwa tiri kutadza kubatawo mazamu, hanzi kana zamu rabatwa ungati munhu arikusvina mota. Vamwe hanzi tiri kuita Kunge tiri kutuner radio kutsvaga signal paradio. Pamwe pacho hanzi kubva nyesvu ichitanga kusvika iperi varume hatisi kubata chero mutezo upi wemukadzi, hanzi dzimwe nguva varume tinenge takabatirira pabed tichingofinyamisa kumeso, kufirira pasina.

Varume pamwe tirikubva tanyesvura kwataswera zvekuti mumba hanzi tirikusvikobairira museve pasina romance. Hanzi vakadzi vanomboedzawo kubata ruoko rwako kuti ubatewo panoita kuti mukadzi anzwe kudawo asi isu tinenge tatove kudikitira tichitorumirira mazino. Pasina nguva isu zvedu zvaita tobva tatorara kutoridza ngonono, nekuti waswera uchiona pono wabva kwawabva waka charger kare. Mukadzi wako anodawo kubatwa zvakanaka paromance kuti awane gutso

Kupidigura kana kushandura shandura mukadzi kunge munhu arikugocha nyama hakusi kugona bonde. Vazhinji varume tinozvipa nyembe dzatisina. Nekuti side chick inonyengerera mari yako inogona kukufadza kuti daddy munogona kusvira, kuto chemererawo asi muhana make achiti , ‘ dai zvapedza , ndanzwa nekutsimbirirwa ini.’ Tiri panyaya ye side chick iyi, hazvirevi kuti zvinonakidza side chick yako pabonde , ndizvo zvinonakidza mukadzi wako pabonde. Kugona bonde kureva kuti unoita zvinopa manyuku nyuku  mukadzi wako sekuti: Kumuitira surprise, mwedzi wega wega itirawo mukadzi ka surprise. Tengawo phone, watch, hembe or something zvaanofarira. Ronga kumboenda out munosasana for weekend nemukadzi wako.

continue reading on next page…

Iva murume anofarira kugeza nekukwesha mazino uye kutsvagawo perfume inonhuwirira zvekuti mukadzi wako akanzwa perfume iyi anobva atomera zemo. Itawo tunyaya nyaya tunotekenyedza nemukadzi wako. Taurawo tuma joke twunomutyora mbabvu. Kugona kusetsa mukadzi wako kureva kuti pabonde munonakirana.  Varume tikaita shumba mudzimba vakadzi vanobva vasungikana muhana, chero pabonde vanenge vakasungikana. Iva murume anoziva kuti vakadzi vakasikwa vachifadzwa ne shopping. Iwe chishanda uchisungirira mari yauno surpriser madam woti, ‘ endai munotenga zvamunoda

Bonde rinoda communication. Hazvisi nyore kuti mukadzi ukubudire pachena zvino mugutsa, saka zvimwe itawo discovery, uchibata bata muviri wemukadzi wako. Dzimwe nguva vakadzi vanongoda kumbundirwa, kana kungopihwa massage, kana kugona kuteerera zvaari kutaura, kana kungovepo panguva yaanenge akakutarisira, kana kungomupawo macompliments. Kufugura wongoti ndee yanyanya varume, ngatipagadzirise.

Loading...