Connect with us

Makuhwa Reloaded

Joke of the Day – Mwana weMbudzi Anonzi Chii?

Published

on

mwana wembudzi

PACHIKORO MUDZIDZISI: Nhai peter mwana wembudzi anonzi chii?

PETER: huku
Mudzidzisi anotsamwa zvikuru obva atorashamhu kurova Peter.
Peter anobva aenda kumba achichema. Amai vake vakabva vamubvunza

AMAI: Nhai Peter urikuchemei?

PETER: Ndakonewa mwana wembudzi ndikarohwa namudzidzisi.

Amai vanotsamwawo nekuti mwana wavo aive dofo vobva vatora shamhu kuwedzera
panaPeter. Zvisineiwo baba vanobva vasvika.

BABA: Ko urikuroverei mwana?

AMAI: Iye angakoniwe mwana wembudzi.

BABA: Ko iwe anonzi chii?

AMAI: Munofunga ndingatadze kuziva mhuru here nhai baba mwana?

Baba vanoshamiswa zvikuru neizvi vobvuta shamhu iya kuna amai. vanobva vatanga kurova
amai ne mwana zvese vachipopota

BABA: Handizivi kuti vanhu vepano makaitasei ini, saka manga muchingotaza kuti kiti
chete.

What do you think of this family?

Loading...
Click to comment

Drop us a Comment

Advertisement
Advertisement

Trending