Connect with us

Local News

GONZO RINORUTSA MARI . . . Ma$1000 nema$5000 . . . ‘Takabva naro kuMoza’ . . . ‘Rinodya zviyo neropa’

Published

on

Elisha-Mazhambe

MURUME wekuHighfield, muHarare, anonzi akatanga kurwara achirasika njere zvichitevera kutadza kwaakaita kutevedzera mhiko dzekupfuma dzaakapihwa pamwe chete nemukadzi wake neimwe n’anga yekuMozambaique dzegonzo rinorutsa mari.

Achipupura oga, mukadzi wemurume uyu anoti gonzo iri rinogona kurutsa mari iri pakati peUS$1 000 kusvika paUS$5 000 iyo yavanongowana yava muhari.

Elisha Mazhambe nemudzimai wake, Memory Mazhambe, vanonzi vakaenda kuMozambique ndokunoromba mushonga wekupfuma apo vakapihwa gonzo raizorutsa mari ndokuudzwa mhiko dzavaifanira kutevedza.

Mhiko idzi ndedzekuti mari inozorutswa negonzo iri kwemwedzi mitatu yekutanga vaifanira kuikanda murwizi vozoshandisa inenge yazorutswa mushure memwedzi iyi.

Achipupura svondo rapera muchechi yeNew Revelations Ministries, iyo inotungamirirwa naProphet Miracle Paul kana kuti Tendai Chipara, kuMabvuku, Memory anoti murume wake akatanga kurwara nepfungwa mushure mekunge atora mari yakarutswa negonzo iri ndokuishandisa mwedzi mitatu yavakanga vatarirwa isati yakwana.

Mudzimai uyu anoti dambudziko iri rakatanga apo iye akaenda kunhamo yeimwe hama ndokusiya murume wake kumba pamwe nevana vavo vaviri, kuti vazosara vachipa gonzo iri chikafu.

Mudzimai uyu anoti gonzo iri raipihwa chikafu chinosanganisira zviyo neropa rehuku asi murume wake akazosara achitora mari yakange yasvipwa negonzo riya ndokuenda kunoirakasha kudoro kubhawa.

 

Elisha-Mazhambe

 

 

“Murume wangu uyu ane mwedzi mitatu achipenga uye ndatoshaya kuti ndodii naye. Akatadza kutevedzera mhiko dzatakapihwa nen’anga patakapihwa mushonga wemari kuMozambique.

“Gonzo iri raisvipa mari yakawanda, taiwana muhari maraigara mune US$1 000 kana US$5 000. Asi taisafanirwa kuishandisa mari iyi kwemwedzi mitatu, yose mari yataiwana taifanirwa kunokanda murwizi kana mumugwagwa.

“Dambudziko rakazotanga pandakaenda kunhamo kwehama yangu, murume wangu zvichida zvakamukurira, akatora mari iya akaenda kunoidya ndikazoita zvekufonerwa ndichinzwa kuti ari kupenga,” anodaro Memory.

Kunyangwe hake akange aenda nemurume wake kuti anobatsirwa kuchechi uku padambudziko raatarisana naro, Memory anoti haadi kuti gonzo ravo ritorwe kana kubatwa nemumwe munhu.

Mukadzi uyu chaaingoda bedzi kuti murume wake abatsirwe, achiti vanoda nguva yekumboitawo mari sezvo nhamo yapfunya chisero mumba mavo.

“Ndinokumbirisa prophet kuti mubatsire murume wangu uyu apore. Izvi zvave kundishaisa mufaro mumba mangu.

“Asi mushonga wedu hatisi kuda kuusiya nekuti tichiri kumboda kuita mari tigarike uye takayambirwa kuti gonzo iri harifanirwe kubatwa nemumwe munhu asiri ini kana murume wangu,” anodaro Memory.

Zvisinei, Prophet Miracle Paul akakurudzira Memory kuti asiyane negonzo iri achiti richaramba richiunza matambudziko muupenyu hwavo.

Memory akabuda pachena zvakare kuti anotemwa nemusoro usingaperi kubva pakatanga murume wake kurwara.

“Prophet ini ndiri kutemwa nemusoro usingaperi, takayambirwa kuti tikatyora mhiko tinogona kusangana nehurwere zvino ini musoro wangu unongotema zvandisinganzwisise,” anodaro.

Memory akazoburitsa gonzo raanoti rinorutsa mari iri mukabhegi kake (hand bag) iro rakadirwa mafuta e“anointing oil” richibva razouraiwa pamwe nekupiswa.

Elisha, uyo anove mhitsa yerume, akazoitwa zvekubatiranwa nevarume vana kuti anamatirwe naProphet Paul kusvikira pfungwa dzake dzavhurika ndokubva ambundirana nemudzimai wake.

Muhurukuro neKwayedza, Memory anoti mwanasikana wavo, uyo ane makore masere ekuberekwa, akaremadzwa zvisinganzwisisike.

Anoti zvichitevera kubatsirwa kwakaita murume wake, achadzokera nemwanasikana wavo kuchechi iyi kuti anoshandirwawo.

“Mwanasikana wedu zvakatomukanganisawo, akangoremara zvisinganzwisisike zvekuti zvave kumutadzisa kuenda kuchikoro.

“Tichatouya naye kuti azobatsirwa nekuchimbidza,” anodaro Memory.

Zvakadaro, Kwayedza nemusi weChitatu svondo rino yakazochaira nhare Mazhambe ichida kuwana mukana wekutora mufananidzo wemudzimai wake kuHighfield uko vanogara ndokuwirirana naye kusangana panzvimbo yeMachipisa Shopping Centre.

Pakasvika vatori venhau apa, vakaridzira Mazhambe nhare asi pekutanga haana kudaira. Paakazodaira nhare yake, murume uyu akatanga kutukirira nezvinyadzi.

“Ndichakuma***** mukaita dzungu. Handidi kufonerwa, musandifonera. Chii chamuri kuvavarira paupenyu hwangu?

“Siyanai neni handidi zvekuramba ndichifonerwa. Chamuri kutsvaga muchachiwana, ndichakupedzerai rimwe remazuva,” akadaro Mazhambe achipopota panhare.

Loading...
Click to comment

Drop us a Comment

Advertisement
Advertisement

Trending