Gokwe woman buried inside church

0
1588

There was drama in Gokwe yesterday after a woman was buried inside an Anglican church.Below is a detailed account from our citizen reporters who witnessed the incident.

[12:38, 11/26/2016] Alois Luther King: [26/11 11:04] Ghandi: Mashura PaGokwe munhu ari kuvigirwa mu church
[26/11 12:11] Collen: I church IPI iyi
[26/11 12:14] Ghandi: Anglican
[26/11 12:15] Collen: Hanzi zvadiiko akauràwa me church here
[26/11 12:15] Ghandi: Hanzi ndiye akaivaka
[26/11 12:16] Collen: Saka is it honour
[26/11 12:17] Ghandi: Hama dzemukadzi dzamboedza kupenga kuti hama yedu haivigwi under a roof zvinenge zviri kushaya basa cause vari kutoita ma speeches
[26/11 12:17] Ghandi: Ehee i honour
[26/11 12:17] Collen: Kasi akasiya avati ndivigei muchurch
[26/11 12:18] Collen: Mufundisi here
[26/11 12:18] Ghandi: Enge asiri mufundisi
[26/11 12:18] Collen: Saka mufundisi wacho arikuti chii
[26/11 12:19] Ghandi: Apa riri ku pulpit chaiko kwekuti everyday mukaita church service munenge muchimuona
[26/11 12:19] Collen: Ndiwo mashura chaiwo
[26/11 12:20] Ghandi: Vafundisi cause varipo vakawanda
[26/11 12:20] Collen: Akambonyatsoitei chaizvo
[26/11 12:20] Ghandi: Apa mari ndiyo inenge iri kutonga cause anenge enge ane mari zvake
[26/11 12:21] Ghandi: Zvikwambo izvi zvekuti munochema munhu iye ari mupenyu
[26/11 12:21] Collen: Hoooo asi ndiye aka sponsor kuvakwa kwayo
[26/11 12:22] Ghandi: Ehee
[26/11 12:22] Collen: Chokwadi I think ndezve mushonga
[26/11 12:22] Ghandi: Shuwa mushonga iyi
[26/11 12:22] Ghandi: Gokwe haina kumira mushe
[26/11 12:22] Collen: Dai avigwa panze muyard yechurch zvaiva nani
[26/11 12:23] Ghandi: Kana ukanzi ndeyako hatisati tambozvinzwa isu
[26/11 12:24] Ghandi: Hanzi munhu haavigwi under a roof
[26/11 12:25] Ghandi: Kana kuti dai atsvaga bako rekumuisa
[26/11 12:25] Collen: Chokwadi isu tinozva kuti munhu haavigwi in a building
[26/11 12:26] Ghandi: Pakaipa
[12:56, 11/26/2016] Alois Luther King: [26/11 12:27] Collen: Ko hama dzemuface wacho dzati ngaavigwe hake
[26/11 12:28] Ghandi: Munhu wacho vanhu vanomutya zvisingaite
[26/11 12:28] Collen: Iye afa here
[26/11 12:29] Ghandi: Aiwa murume wacho wemufi
[26/11 12:29] Collen: Hook afa mukadzi
[26/11 12:30] Ghandi: Ehee
[26/11 12:30] Collen: Asi murume wacho and zvinhu kani
[26/11 12:30] Ghandi: Saka murume ndiye ari kuremekedza mukadzi wake nekumuviga mu church
[26/11 12:31] Collen: Kkkkkk dai amuviga pamunda azovaka imba kana achida kuti mukadzi agare mumba
[26/11 12:33] Ghandi: Ari kutoda kuti vanhu vazopedzisire vave kumunamata
[26/11 12:33] Collen: Taurai henyu
[26/11 12:33] Collen: Saka vachafutsira guva racho here
[26/11 12:33] Ghandi: Kkkkkkk paservice yega yega munongonzi ngatinamatirei amai
[26/11 12:34] Ghandi: Eheee
[26/11 12:34] Ghandi: Cause pane murwi wevhu uripo
[26/11 12:34] Collen: I thot vachaisa slub chete
[26/11 12:36] Collen: Ivo vatenderi vacho varikumujaidza ngavamuudze kuti akangovigwa muchurch tavakupinzirwa church panzwe coz muchurch lava mucemetry
[26/11 12:36] Ghandi: Vari kutoisa ma lids econcrate then vofurisira then wowakwira, then ziTombstone
[26/11 12:37] Collen: Tombstone vanozoriisa riiniko
[26/11 12:37] Collen: Ko varikuvaka vacho hana hadzisikurova here
[26/11 12:38] Ghandi: Munhu wese kusanganisira mafundisi ese vanomutya mudhara iyeye, cause anopopota and ari kumhanyisa vanhu zvisingaite
[26/11 12:38] Collen: Izvozvi
[26/11 12:39] Collen: Anoita nezveiko
[26/11 12:39] Ghandi: Aaaaa vari kumhanya zvisingaite
[26/11 12:40] Ghandi: Apa takauya kuno thurs haana kutaura kuti Burial iriko Sat, vanhu vakuzoudzwa vakuno, saka zuro vanhu vakaswera vakagara
[26/11 12:42] Ghandi: Iye aizviziva kuti sat cause enge akabhadhara mari yekuti bhazi rirare 2days, ini ndakauya ndichizviziva
[26/11 12:42] Collen: Ko body makaiita sei
[26/11 12:43] Ghandi: Akabhadhara kuti igadzirwe zve165 hrs isati yashata
[26/11 12:43] Collen: Hoop saka yaita two days mumba
[26/11 12:44] Collen: Anoita basa reiko
[26/11 12:44] Ghandi: Ehee
[26/11 12:45] Ghandi: Ane boarding school ipo pane church yacho
[26/11 12:45] Ghandi: Dai vabereki vabvisa vana vavo
[26/11 12:46] Collen: Yaaaa
[26/11 12:46] Collen: Asi church iri muyard make
[26/11 12:46] Ghandi: Mu yard yechikoro
[26/11 12:47] Collen: Chikoro chaani ndechake here
[26/11 12:47] Ghandi: Pa normal school hanzi ndivo ma founder member echikoro chacho

church

 

 

church1

 

 

church2

Loading...