Chii chinonzi kunyenga mukadzi?

0
3889

Chii chinonzi kunyenga mukadzi? Mukomana kana akasangana nomusikana anomuyevedza uye ari munhu anotaurika naye, mukomana anotanga nyaya naye kusvika aona kuti musikana anomunzwisisa. Kusangana kwakadai kunowanzoitika parwendo kana kuti pamuchato, kuChechi, kubasa, pachikoro, kana kuti munongosanganawo henyu pamwe.  Kana mune mafoni musikana anokwanisa kubvuma kupa mukomana nhambha yefoni yake.

Zvadaro mukomana anozotumira mashoko ekutaudzana nomusikana, musikana anokwanisa kutanga kupindura kusvika pokuti mukomana anokumbira kuti vadanane pauviri hwavo. Kukumbira kuti vaite mukomana nomusikana ndiko kunonzi, KUNYENGA.

Unowa musikana achiti,
” Akandinyenga ndikamuda.”
“Akandinyenga ndikamuramba.”
“Akandinyenga ndikamuudza kuti ndiri kumbofunga”

Loading...