Chii chinokonzera Kudhamba kwebeche romukadzi?

0
8948

Chii chinokonzera Kudhamba kwebeche romukadzi. Iyi inyaya pfupi chose chose. Inobva pakusaziva Biology kwevarume zvese nevamwe vakadzi vashomanana. Tinotumirwa tsamba dzakawanda dzichibvunza zvokuita kwanzi:

  1. Mukadzi wangu ane beche rakadhamba saka hapana chandinonzwa kana ndichimusvira.
  2. Mukadzi Wangu ainge asiri mhandara saka haanaki.
  3. Ndakakwira hure rainge gaba zvaro.
Koitazve vamwe vanofunga kuti mukadzi akarara nomurume ane zimboro zihombe anokudzwa beche zvokuti akazorara nomurume ane diki, murume hapana chaanonzwa.

Vakadziwo kwanzi murume ari kuti ndine beche rakadhamba saka ndodii? Kwese kutaura uku kunoratidza kusanzwisisa zvinoitika pakusvirana kwevakadzi nevarume. Mitauro yese iyi iri kubva kuvarume vanoda kupa vakadzi vavo guilty conscience kuti pane zviri pavari zvakaipira murume. Izvo murume ndiye ane dambudziko.

Mukadzi asina kuzvara:
Mukadzi asina kumbozvara mwana ane beche rinoshinya mboro pakuiswa. Hazvinei kuti anoiswa kangani pazuva/paviki kana pamwedzi, uye kuti anoiswa nevarume vangani kangani. Pakuisana mukadzi wese zvake ari normal, pakupinzwa mboro anezemo,beche rinokura kusvika pasaizi yemboro iri mairi. Panongopera zemo, beche rinodzokera pasaizi yachange chiri mukadzi asati aita zemo. Ndizvozvo zuva nezuva chero akaiswa zvakadii. Hakuna beche romukadzi asina kuzvara rinokwanisa kunzi chadhamba. Hazviitiki. Kana achitoziva zvaari kuita chinotowedzera kushinya mboro. Kusiyana kwepamberi pevakadzi kuri pakuona inonzi exeternal genitelia kureva mavakirwe akaita pamberi:

  1. Maromo
  2. Matinji
  3. Bhinzi,
  4. Kutsetseka kweganda
  5. Choya kuti chakawanda sei

Zvimwe zvese mukati siyano yazvo ishomanana.Beche risina chinhu mukati madziro acho akabatana zvokuti mhepo chaiyo haipindi. Ukapinza chigumwe chimwe chete mukadzi asina kuzvara, kana ange achiziva nezvokusimbisa mhasuru anokwanisa kubata chigumwe ichocho kuti kwii nemadziro ebeche. Zvino kuzoti mboro. Hakuna mukadzi asingachinji mafemero ake paanopinzwa mboro, nokuti anonzwa kupinda kwacho. Hazviiti kuti mukadzi onzwa kupinda kwemboro yemurume oti hapana chaanonzwa. Zvinenge zvaita sei?

Beche remukadzi harinei nokuti unomukwira zvakadii. Panongori nenyaya mbiri chete.

1. Mukadzi ane zemo uye ari kuda kuiswa here. Beche rakanyorova mukati zvokuti rinotsvedza saka kana uchida kupinza mboro.
2. Mukadzi haana zemo.Beche riri pasaizi yacho iyoyo yokuti usapinza mboro. Zvinorwadza uye hazvifanirwi kuitwa.

Kana murume achiti akapinza osanzwa kuti apinza, zvinongoreva kuti ane mboro iri pasi pe10cm round kukora kwayo, saka chinjai maitiro. Kana murume uyu akanorara noumwe mukadzi asina kumbozvara mwana, hapana siyano yaanowanapo. Iye ndiye ane dambudziko, kwete mukadzi.

Asi varume munozokanganisa kukasira kupa mukadzi complex kuti beche rake rakadhambha asi iwe uriwe unofanira kuwedzera kukora kwemboro. Kukora kwemboro kunokwanisa kuti wedzerei zvishomanana kana mese muchinzwisisa kuti zvinoitwa sei. Zvino mukatanga nokuudzana nhema kuti heee beche rako rakadhambha, chii chii, mukadzi haazooni basa rokukubatsira kukoresa mboro kana kufarira kuchinja maitiro kuti unzwe mboro ichikwesha pakusvirana.

Nzwisisa kuti mukadzi haakwanisi kudhambha nokuda kwekusvirwa, zvisinei kuti aiswa nemboro hombe here kana diki. Beche rinotatamuka kuti mboro hombe ikwane mukati. Mboro iya kana yapedza basa yabviswa, beche rinodzokera pasaizi yaro. Chero mahure anorara nevarume gumi pazuva, havadhambi mapeche avo. Uchatoona kuti varume vakawanda vanoda kudzokera kuhure iroro nokuti rinoziva kushinya mboro. Varume vanoti hure rinonaka kupfuura mukadzi wemumba, pamusaka pekuti hure rinonzwisisa nyaya yokushandisa chiuno pakuiswa. Beche dai raidhamba murume asingazonzwi kuti ari mukati here kana kwete, hakuna munhu aitsvaka mahure nokumabhadhara mari nokusaita hanya nezirwere kuti akwire hure.

Kana une mboro yakaonda, chinjai maitiro chete musina kutukana. Sokuti mukadzi oisa makumbo pamwe chete, orara nedumbu, murume obhenengura magaro opinda nekumashure. Kana kurara neside rimwe chete murume ari kumashure, mukadzi oita sokukotama asi makumbo asina kuvhurwa, murume opinda. Usaswerotsoropodza mukadzi kuti ane beche rakadhamba. Zvinotokonzera mamwe matambudziko mumba menyu.

Mukadziwo ukaziva kuti mboro yomurume wako itete, usada kumufoya nenyaya iyoyo. Chinjai maitiro chete muende mberi noupenyu. Ukada zvekuhura pamwe unongosangana nevarume vakafanana nomurume wako. Varume vane mboro hombe vashoma chose, uye zvinoonekwa sokuti varume vakawanda vanoita zvechingochani vane mboro hombe, kungangoita dambudziko rausingadi. Wana mukana wekuguta nezviri mumba mako.

read more on the next page…

Loading...