Chembere yakatanga kuchema sebere parufu vanhu vakarara

0
3907

MADZIMAI ainge arere parufu pane mumwe musha uri kwaShe Gwangwawa, kuRushinga, anonzi akadzvamuka achitiza nguva pfupi yadarika apo imwe chembere yaivepo yakatanga kushita senyoka nekuchema sebere ichimara-mara madziro emba.

Zvisinei, nyakubatwa neshavi uyu anoti “inotambika, uku kwaingova kurota bedzi”.

Mashura aya akaitika pamusha paKawonde, mubhuku raMushongahande, kwaMakachi apo pakanga pashaika baba vepo, VaEbious Kawonde (78), avo vakafira kuBulawayo.

Manenji aya anonzi akaitika mambakwedza emusi weeMuvhuro 14 Chikunguru apo imwe chembere (zita tinaro) yakangomuka pakati pevamwe ndokutanga kutsvanzvadzira ichibata-bata vaivemo, ichigwesha nemadziro nekumara-mara uye kutaura zvaisanzwisisika. Mbuya iyi inonzi yakabuda panze kwava kutevedza madziro vachiamara nekurira sezvinoita bere. Panguva imwe chete iyi, ambuya ava vairova madziro neshangu yavo yavaiva vakabata mumawoko.

Ruzhinji rwemadzimai aiva arere muimba iyi, inova yekubikira, rwunonzi rwakadzvamuka ndokumbotizira panze izvo zvakamutsa varume vainge vakakomba moto panze.

Pavakataurwa navo neKwayedza, mbuya ava, avo vanobva mubhuku raTasaravangani, havana kuramba kana kubvuma nyaya iyi vachiti vaisaziva chaizvo zvakatora nzvimbo musi uyu.

“Ndakaenda kunhamo uku uri musi weSvondo ndokunorarako kusvika Muvhuro kunze kwave kuedza.

Chandinoziva chete ndechekuti ndakatanga kurota ndichirwisana nemunhu ndichimuti ‘Satan, Satan, Satan’ apo ndaiva ndirere nemamwe madzimai, kusanganisira munin’ina wangu.

“Nyaya yekuti ndakamuka ndichibata madziro nevanhu ndakaitaurirwa nevanhu vaivamo vakazviona,” vakadaro.

“Zvekuti ishavi rehuroyi kana kuti chii ini handizvizive, muroora wepamusha apa ndiye anonzi akati vabatei vari kuita madzikirira.”

Vakaenderera mberi vachiti: “Handizive kuti kurota imhosva here uye kana mhosva ichiparwa nekurota hamheno.

Chitunha chakazosara chichiuya neMuvhuro wacho ini ndatobva zvangu ndadzokera kumba kunonwisa zvipfuyo mvura.”

Mbuya ava vanonamata pamwe chete nevekwaKawonde kuRoman Catholic uye vanoitwa muzukuru kumhuri yaiva yafirwa.

Vakaenderera mberi vachiti vane dambudziko rekumuka vachifamba husiku uye nekushevedzera vakakotsira vachitaura zvakasiyana zvisinei kuti havasati vambozvitsvaga kuti zvinokonzerwa nei.

Vakaramba mashoko ari kufambiswa ekuti pavakamuka kunhamo uku vakatakura mwana mucheche aivamo.

“Uyu munyama chaiwo nekusvibiswa zita rangu,” vakadaro.

Mai Vhenekerai Kawonde (65), vanova mudzimai wemufi, vanoti nyaya iyi vakazongoinzwa sezvo yakaitika apo ivo vaibva kuBulawayo nechitunha.

“Pakaitika nyaya iyi ndaisavapo nekuti ndaiva kuBulawayo, zvinondinetsa kuti ndiyani akasvitsa nyaya iyi kwamuri kuHarare. Munhu iyeye ane chekuita nekufa kwemurume wangu here? Ini ndichiri kuchema, ndine ronda mufunge.

read more on next page….

Loading...