Abigail akavhurwa naPastor mupant vachiona kuti sei maibudisa zvinhu zvaitsvedzerera

0
3643

Abigail akavhurwa naPastor mupant vachiona kuti sei maibudisa zvinhu zvaitsvedzerera Abigail akaita munhu wekutanga kusvika pachurch. Paakasvika akananga kuoffice kwapastor nekuti aisada kuti vanhu vazive kuti ndainge ndayenda kwapastor. Pastor vainge wachangobva kupinda muoffice mavo. Havana kupedza nguva vapinda muoffice, padoor ravo pachibva pagogodzwa.

Abigail akapinda achibva agara pasofa raivemo. Vakakwazisana ,ndokuramba
vakatarisana. Abigail semunhu aive nenyaya yake akaudza pastor kuti aida kutariswa chinhu
chaigara mupant make kuti sei chaibudisa zvinhu zvaitsvedzerera. Pastor vakasimuka  ndokukiya door vachibva vaenda paiva nasister Abigail. Vakaudza sister Abbie kuti vakwidze
hembe yavo kumusoro kuti vanyatsoona zvakanaka.

Abby akasimudza rokwe rake kumusoro.Pastor vakadzikisira panty raAbby vachibva vavhunduka nezvavainge vaona.Chinhu chaigara mupant maAbigail chaive chiine tubvudzi twaivepo. Pastor vakatanga kubata chinhu chiye vachibva vanzwa paine kanhu kainge kakaenzana nekachigunwe kemwana mucheche. Vakatanga kukabata ,vachiita zvekukadhonza zviri gentle. Vakaramba vachidaro ,vachibva vanzwa sister Abigail kufemeruka. Pastor pavaaibata chinhu ichi vakanzwa mboro yavo kuzvimba. Hameno kuti zvinhu izvi zvaive zvakasikwa sei naMwari.Tinozviziva kuti munhu rume akaona
beche yemukadzi mboro yake inobva yamira.

Pastor vakaramba vachibata zvinyoro nyoro zvekuti Abigail akatanga kunzwa moto kupisa
muropa rake. Pastor vakatanga kunzwa zvinhu zvaitsvedzerera zvawe kubuda vachibva
vafambisa ruoko rwavo vachinyatsotsvaga pazvaibuda napo. Vakasvika pazvaibuda vachibva vaerekana chigunwe chawo chaita kakupinda mukati mebeche iri. Vakabva varegedza kubata ndokumira vakatarisa sister Abigail. Pastor vakaudza Abigail kuti vaifanira kumbobudisa mboro yavo vachiiisa mukati mebeche raive rabuditsa masiriri aitsvedza. Abigail akaudza pastor kuti vaise zvavo. Pastor vakasimudza gown ravo vachibva vavhura zip yetrousers ravo ndokubudisa mboro. Vakaudza sister Abigail kuti vaite zvekurara nemusana. Abby akarara
nemusana pasofa.Pastor vakabva wakotamira ndokupinza mboro yavo mubeche raAbby.

continue reading on next page…

Loading...