DzeSviro | Makuhwa
mainini

Ndakasvira mainini vangu munin’ina wamai vangu!

Ndakasvira mainini vangu munin'ina wamai vangu!. I know a lot of men and women will probably say bad things about me but hey i...
manager

Kusvirwa naManager wepaLodge pataigara nemurume wangu

Kusvirwa naManager wepaLodge pataigara nemurume wangu - How i cheated for the first time. We had planned this holiday for months and when it...
uj

Ndakasvira kababe kepa Universtity of Johannesburg neshamwari dzake dzese!

Ndakasvira kababe kepa Universtity of Johannesburg neshamwari dzake dzese! Ndakasangana naRuth mukombi in Joburg achiyenda ku University of Johannesburg akati achaburukira paCampus Square here...
mushonga-wemboro

Sei varume vachiita tsika yekunwira mukadzi mushonga wekumisa mboro!

Sei varume vachiita tsika yekunwira mukadzi mushonga wekumisa mboro! Tatumirwa tsamba dzasvika nhatu nevakadzi vane varume vane tsika yokuti nguva nenguva anonwa mushonga wekumisa mboro kwenguva...

Ndingawanepi mushonga wekuti murume wangu afunge ini ndega?

Ndingawanepi mushonga wekuti murume wangu afunge ini ndega? Mushonga wekuti murume wako afunge iwewe chete unawo kare. Mushonga uyu uno gadzirwa nokuvhenganisa zvinhu zvinoti chiuno,...

KUSVIRWA NEBORTHER YANGU iii NDAKANAKIRWA – University Girl Confesses

I know vakawanda muchandituka but i want to share story yangu iyi and its very real. Sorry kune vese vachatsamwa but hey that's life and...
Yakatanga iri pain then turned into pleasure chakatsokodzerwa iwe kani. Ende zviya zvekuti munhu wega unozorokana wakubhendersa muisana wega. Chiuno ichi chakasimuka zvekuti rakanyatso uya kuno kumhata uku. Rese beche rakange rava panze. Chakanga chasara mukati asi chiri kumusiwo was chibereko. Akandirova a good 30mins , zvino rume rakanaga royerera dikita kunge munhu uya anaiwa asina umbrella. Kana ini ndakadairawo asi hama dzangu chibereko chairwadza cei . Nadaka yuwira yowira cei. Pane paakambo teerea hake mwana wevanhu achi puruzira chibereko ne tip yemboro yake zvekuti kana ini ndakabvunda ndichinyatsonzwa kuti pane contact apa. Ndakanzwa pasi petsoka kunyerekedza kani . Ndakatombo kanganwa kuti ndiri mudzimai wemunhu. Veduwee ndakanakirwa askana . Ini apo ndakanga ndoto penga nayo handina kuziva kuti zvakafamba cei, rume rakazondio pidugura kuti ndirare nemusana pakoner yebed pataive iyo irimo yakanwa maimwana. Haa apa ndopaakandi baya zvekupedzisisira . The penatration was just but too much. Mboro inopinda kani iwe zvekuti the pain becomes unbearable. Yaka nyatsokwana mubeche askana. Rume rakatanga kupomba kani. Iyi yqakanga isiri mboro yeku gara nayo mumba, zveshua beche rino bvaruka kana ukagara nayo mumba , Chibereko chakatobhenda chete ndakange ndanyatso vhura zvino. Zvekuti matiniji angu inyatso rohwa ne groin yake airwadzira kunakirwa. Ndakanyatso mutarisa so ndikaona rume raka buritsa tsinga dzepahuro iwe . Richipomba rakaruma shaya. Mathrusts acho ainge aripowerful zvekuti aisada kuti ibudise kana piece zvayo. They were heavy and little in terms of kukoira ndakaona kuti munhu anenge ainakirwa nekugumha chibereko changu. Because akange oita zveku pusha mukati asisa rove zviya zveku buritsa kunze. Ende ndainyatsinzwa inch nyatso pushira chibereko kuside zvekunge aiida kupinza tip yemboro yake muchibereko. This tyme I completely forgot kuti ndainge ndauya nemumwe munhu my husband for that matter. Masex moans akatenge atowedzera,veduwee idzi dzangoo nhoroondo chete ndakazonzwa kamwe ka heat nekusinya swinya mubeche mangu ndikabva ndaziva kuti ndakuda kuita ziorgasm chairo iyewo ndoo paakaita kuhon’era kuya akaruma shaya dzake tsinga dzakati tande tande muhuro umu. The thrusts were painfull but becaouse ndaida munhu wacho I didn’t mind it at all, my body became very stiff ende kubva kugotsi zvichidzika ne kumusana kumagaro uku ndakanzwa kamwe kasensation kasinga hwiwsiski. Beche rangu rak contrctor zviya zvekusunga mboro askana. Iyewo ndanzwa obhowa ichifemera mukati mangu akaita one short yaipisa sei kunge tsono chaiyo, at the same time my hubby achibva vhura door , Hillary achitunda first short. Akanyanya kuwedzera kubata magaro angu nezigrip rinenenge rebenzi chairo. Ndakanzwa izwi raHubby kuti “ Hey imi murikuitei imi” ndakango kwaniasa kuti Hillary tabatwa. Hillary akange asati apedza akaizvomora ipapo ndokugara pamubhedha ichibudisa masperms, yakareba sei ndakaona hubby akaitarira ndokunditarisa , haana zvizhinji zvaakataura akango buda ndokunaga kutiolet isu takaramba takatarisana, ini nechemumwoyo ndakangiti pangu pandiperera, musha wangu waparara nechihure here chandisina kumbojaira. Achibuda mutoilet ndakanzwa door kuti bha! Ndakabva ndaziva kuti hapana chekutaura kana kunzwisisa.. isu takaramba takadaro uyu Zimboro rakaraembera richi budira masiriri ini maSperms acheerera nemuzvidya mangu umu. It took us aboput 10 minutes takadaro hana dzichiita kurira zvekuti ini ndakambo pera mweya ndakafunga kure, kuhama dzangu, dzake dzaindida chose taizofesana sei. Hillary ndiye akaita first move, achidzoka padiri achida kundi comforter achiti sorry hako, ndaka nhonga underwaer yake kuti ndipukute masperms akange azara muzvidya zvangu umu. Ndisati ndapukuta kubeche kwamngu akabva andigumha musoro nezimboro rake pandinge ndaka kotama pandakasumudaza musoaro ndakabva ndasangana nayo pamuromo pangu, wanike ndato shama muromo haaa kuiti tywi mumukanawa hameno kuti chii chakanga chandipinda mufunge, kana iye akashamiswa nemaActions angu semunhu akange agumisirwa panzira haana kana ku resister hake. Sezvineiwo haina kutora nguva kumira zvakare akamboramba akamira achigaya ndofunga but ini ndakange ndatova muchuni muform chaimo as if hapana change chatora nzvimbo. Ndichyamwa kudaro pfungwa dzainge dzichipirngishika kuti nhasi ndinorar kupi. Semunhu ainge ajaira kurara nemurume wake. Airara akandigumbatira Hilary aizozvigona here izvozvo.kurara ndakanzi dzvii mazamu. Ukudichipuruzirwa pamukova webeche. Ko Kuchikoro nevamwe, who used to give me the respect as maiguru. Ko vamwe vay vaindi enver vaindichiva . but ndakangoti I will cross the bridge when I get there kune vese vaizondibvunza vazvinzwa.. akazoidzorera makare mubeche zvino rakanaga razvimbirira from previous session. Haaa iwe zvimwe zvimwe dzokororo inesimba veduwee ini dakazorova chiokapa kana iye akakanuka, izvi ndakanaga ndoitira kuti nditowana kwekurara ndichifunga rimwe zano since kumaba was nolonger possible.iyewo akopinda muform again tikaridzana zvisina mukare akmboona.veduwee dzokororo chokwadi inesimba ndakazhagwa zvemhando yepamusoror rikati iro beche racho rakanga raane lubrication yemasperms. Nokuti handina kunge ndawana mukana wekupukuta masperms akange arimubeche mangu. Yanyatso pinda ende ndichiznwa kuti manerves arimu lining yebeche rangu ariku feelika. Akazotunda rwepiri hapana chakabuda askana ndaianzwa mukati chaimo. Tazopedza manje ndakamuti , zvino todii akangonkwanisa kumuka achidzedzereka semunhu akadhakwa achino kiya madoors ese. Ndokudzoka kubedroom akandindimbundira haa ndiye hope kuzomuka mangawana sunday, ……………………………………………………. , iye zvino ndaakugara mu 1 room kuNorton hangu, Hillary anouya nenguva kuzondiona, taaakukwirana once a week since ndakaona kuti haasi type yekuroora and haisi mboro yaungade zuva nezuva nokuti ino rwadza sei.

Chikapa chinoda kuita nechiuno uku pfungwa dzako dzichibvuma kuti pano ndiri kunakirwa!

Chikapa chinodawo kuti uku uri kuita nechiuno uku uri kunzwa pfungwa dzako dzichibvuma kuti pano ndiri kuita zvakanaka nokuti ndiri kunakirwa, ukuwo muromo uri...
mpumi

Ndakasvira Mpumi kubeach shamwari dzake dzakatarisa – PART 1

Ndakasvira Mpumi kubeach shamwari dzake dzakatarisa. Kuita kwemari kunenge kudada zveshuwa. Ndainge ndatora hangu kaweekend off kubasa kuJozi kwandaigara zvangu. Ndakatura neshamwari dzangu ndikati boyz handei...

Most Popular

Loading...

Latest Articles